Arama

Bilinmesi gereken uluslararası ilişkiler terimleri

Siyaset biliminin bir dalı olan uluslararası ilişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, devletlerin, diğer devletlerle, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Çalışma alanı oldukça geniş olan uluslararası ilişkiler, küreselleşme, devlet egemenliği, ekonomik kalkınma, terörizm, insan hakları gibi pek çok konuyu uluslararası düzeyde inceler. Bilinmesi gereken uluslararası ilişkiler terimlerini derledik.

Asimilasyon: Çoğunluk veya erk sahibinin baskısıyla, farklılık gösteren grupların, bunların kültür birikimleri ve kimliklerinin, baskın yapı içinde eriyerek yok olması.

Arap Baharı: 2010 yılında başlayan ve etkileri günümüzde de süren, Arap dünyasında yaşanan halk hareketlerine verilen ortak addır.

Arka kapı diplomasisi: Tarihsel olarak rakip ve hatta düşman olan ülkeler arasında çeşitli kanallar kurulan gizli diplomasi.

30 terim ile Covid 19 sözlüğü

Arabulucu: Tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü ülke yardımı ile çözmelerinde kullanılan yöntem.

Ardıl devlet: Bir ülke üzerinde yetkilerin devletlerarasında el değiştirmesini ifade eder.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN