Arama

Afet Terimleri Sözlüğü

Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri bizlere toplum olarak afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini tekrar hatırlattı. Olağanüstü gerçekler olan afetlerin kendilerine has kodlamaları ve terimleri mevcut. Bu terimlerden en çok bilinmesi gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

💠

Acil barınma

Doğal afetlere bağlı olarak vuku bulan bir acil durum anında mağdurların en kısa sürede temel barınma ihtiyaçlarının temin edilmesidir.

💠

Acil durum

Toplumun bir kesimini etkilendiği, insan haklarının zarara uğradığı ve müdahale gerektiren olaylar ve bu olaylardan mütevellit çıkan kriz halini ifade eder.

💠

Acil durum psikolojisi

Ortaya çıkan afet sonucunda etkilenen insanların duygu düzeyini bildirir. Kaos anında insanların psikolojilerinin yönetilmesi ciddi bir meseledir.

💠

Bağış yönetimi

Afet neticesinde ortaya çıkan mağduriyet durumuna müdahale edebilmek için devlet himayesinde düzenlenen yardım, kampanya ve bağış programı.

💠

Başa çıkma yeteneği

İnsanlar özelinde ve kurumlar genelinde ortaya çıkan kriz halini idare edebilme durumu. Bu husus afetlerden kaynaklanan kriz ve psikolojik krizi yönetebilme.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN