Arama

Mirasımızı koruyoruz

Bir milleti besleyen en önemli damar, kültürdür. Tarihi eserler, yazma kitaplar, sit alanları gibi insanlık tarihine mal olan kıymetli malzemeler de kültürü ilk elden besleyen önemli argümanlardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde son yirmi senede sit alanları, müzecilik ve tarihi eserler hususunda ciddi bir atılım gerçekleştirildi. İnsanlık tarihinin birer nüvesi olan bu eserlerin sonraki kuşaklara devri, tarihi olduğu kadar kültürel de bir sorumluluk taşıyor.

◾ İnsanlık tarihinin ortak değerleri olan kıymetli tarihi eserler, sit alanları teknolojinin gelişmesi ile beraber rahat bir şekilde ortaya çıkarılmaya başlandı.

◾ Bu eserlerin sergilenmesi ve insanlar tarafından görülebilmesi ise müzeler eliyle mümkün oldu.

Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz

◾ Lakin insanlık tarihinin ve medeniyetin temel taşları olan bu eserler, Batılı arkeologlar tarafından bilhassa İslam coğrafyasından kaçırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise son yirmi senede gerçekleştirdiği faaliyetler ve çabalar ile bu algıyı kırma, eserlerimize sahip çıkma gayreti içerisinde.

İslam tarihindeki büyük gizem

◾ Bakanlığın girişimleri ile yurt dışından ülkemize son yıllarda 9 bin 31 tarihi eserin iadesi sağlandı. Lakin bu rakam, çalınanların ve yeri henüz tespit edilemeyenlerin yanında ufak bir gösterge.

◾ Bu eserler ile beraber yazma kitaplarda da çalınma oranı çok yüksek. İtikadi mezhep imamımız İmam Maturidi'nin "Kitabu'l Tevhid" başlıklı eseri, bugün hala İngiltere'de bulunuyor.

Ölüleriyle yaşayan medeniyet: Osmanlı

◾ Dünya üzerinde pek çok milletin ve devletin gelecek adına oluşturduğu özel, korunmuş coğrafi bölgeler bulunuyor. Bunlar genel bir tabirle sit alanı olarak adlandırılıyor.

Sit alanı ne demek?

Devlet tarafından koruma alanı ilan edilen, milli kültür açısından önem arz eden bölgeye sit alanı denir.

Göçmen kuşlar diyarı: Sultan Sazlığı

◾ Türkiye'deki sit alanı sayısı son yıllarda üç kattan fazla artarak 22 bin 233'e yükseldi. Bu başarılı çalışmaların sonucu olarak müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2019'da müzecilik tarihimizin en yüksek rakamına ulaşarak 35 milyon 48 bin 417 kişi oldu.

Sit alanları doğal, tarihi dokuyu korumak ve daha iyi bir noktaya getirmek maksadı ile oluşturulan bir sınır dahilindeki coğrafi bölgeleri tarif ediyor.

Vahşi güzellik: Munzur

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN