Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden yurt dışına eğitime gönderilen askerler

Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden yurt dışına eğitime gönderilen askerler

Sultan Abdülhamid döneminde, toplam 315 talebenin Avrupa'ya eğitime gönderildiğini biliyor muydunuz? II. Abdülhamid, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen hamlelere imza attı. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusunu asla ihmal etmeyen Sultan, açtığı mekteplerle eğitim alanında zihinlerin dönüşümünü sağladı. Ülkedeki rüşdiye ve idadiler artırırken eğitim için talebeleri yurt dışına gönderdi. Osmanlı'da öğrenciler yurt dışına gönderilerek, oradaki teknoloji ve bilim ile kendi medeniyetimizin sentezlenmesi amaçlandı. İşte, Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden yurt dışına eğitime gönderilen askerler...

Almanyaya tahsile gönderilen zabitan:
Piyade talim muallimlerinden hassa misafiran icmalinde Binbaşı Sami Bey

Sultan II. Abdülhamid, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen hamlelere imza attı. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusunu asla ihmal etmeyen Sultan Abdülhamid, açtığı mekteplerle eğitim alanında zihinlerin dönüşümünü sağladı.

Sultan Abdülhamid'in ülkeyi ihya eden 3 okulu

Almanyaya tahsile gönderilen zabitan:
İstihkam ve İnşaat Dairesine memur Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Cevad Bey

"Okullardan dindar ve gayretli gençlerin yetiştirilmesi" gerektiğinin altını çizen Sultan, ders programlarında yer alan İslam akaidi ve ahlakı derslerinin azlığından dolayı iyi yetişmeyen gençlerden, devlet ve millet hizmetinde olumlu işler beklenemeyeceğine düşünüyordu. II. Abdülhamid, "mekteplerde dini eğitimin layıkıyla yapılması farzdır" demekteydi.

Sultan Abdülhamid döneminde yapılan tıbbi faaliyetler

Almanyaya tahsile gönderilen zabitan:
Çatalca istihkamatı topçu muallimi Miralay Fuad Bey kulları

Sultan Abdülhamid döneminde, askerî rüşdiyeler ve idadîler arttırıldı. Türk ordusu yeni silahlarla teçhiz edildi. Askerî ıslahat için Almanya'dan uzmanlar getirtilmesinin yanında Almanya'ya eğitim için Osmanlı subayları gönderildi. Abdülhamid zamanında toplamda 315 talebe Avrupa'ya gönderildi. İşte İstanbul Üniversitesi'nin erişime açtığı Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'ndan, Osmanlı'nın Almanyaya tahsile gönderdiği talebeler...

Sultan Abdülhamid'in "Hamidiye" adını taşıyan hizmetleri

Almanyaya tahsile gönderilen zabitan:
Seyyar Topçu Onuncu Liva Kumandanı Mirliva Canib Paşa

Öğrenciler, genellikle yüksekokul ve üstünde ihtisas amaçlı gönderilirdi. Bu talebelerin seyahat masrafları, öğretmenlerinin ücretleri, doktor, ilaç, yemek ve konaklama masrafları, kalem, kitap gibi okul ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırdı.

Osmanlı'da telgraf eğitimi veren kurumlar

Almanyaya tahsile gönderilen zabitan:
Bab-ı Vala-yı Seraskeri Levazımat Dairesine memur Kaymakam Halid Bey

Tahsillerini yurt dışında tamamlayan talebeler, döndüklerinde sadrazamlığa kadar yükselebiliyordu. Orduda üst rütbelerde görev almalarının yanında valilik, meclislerde azalık, eğitim kurumlarında hocalık, mühendislik, mütercimlik, müze ve kütüphane müdürlükleri gibi önemli makamlarda bulunabiliyorlardı.

Osmanlı'da padişah çocukları nasıl yetiştirilirdi?

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN