Arama

Osmanlı’da telgraf eğitimi veren kurumlar

19. asrın başlarında icat edilen telgraf, haberleşme sahasında hızlı bir değişimi de beraberinde getirdi. Telgrafın icadı haberleşme teknolojisine atılan en önemli adım ve gelecekteki gerçekleşecek ileri teknolojinin de habercisi oldu. Peki, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkesine transfer eden Osmanlı'nın telgraf eğitimi verdiği kurumlar nerelerdi?

  • 1
  • 15
Telgrafın kısa tarihçesi
Telgrafın kısa tarihçesi

Telgraf, Osmanlı topraklarına 1847 yılında girdi. İmparatorluk telgrafın kendi topraklarına transfer edilmesi için yüklü miktarda para harcadı.

Telgraf Müdürlüğü, Osmanlı döneminde 1855'te Kırım Harbi esnasında kuruldu.

Telgraflar başlangıçta Fransız ve İtalyan memurlar tarafından Fransızca olarak gönderiliyordu. Yani telgraf işi tamamen yabancıların tekelindeydi. Fakat daha sonra yabancı görevlilerin yanına Osmanlı yardımcı memurlar atandı. Bu memurlar Tercüme Odası katipleri arasından seçildi.

  • 3
  • 15
Türkçe telgraf dönemine geçiş
Türkçe telgraf dönemine geçiş

Türkçe haberleşme ilk kez Mustafa Efendi ile gerçekleştirilmişti. Türkçe, haberleşme gerçekleştikten sonra telgraf memurlarına duyulan ihtiyaç da arttı. 1856'ya kadar İstanbul Telgrafhanesi'nde stajyer yetiştirilerek çözümlenen memur ihtiyacı, daha sonrasında bu kurumun tek başına yeterli olmadığı ve daha geniş istihdam alanlarının açılmasına dair bir fikri de beraberinde getirdi.

  • 4
  • 15
Telgraf eğitiminde İkinci Meşrutiyet dönemine kadar süren stajyerlik usulü
Telgraf eğitiminde İkinci Meşrutiyet dönemine kadar süren stajyerlik usulü

Stajyerlik usulüne göre, telgraf stajyerlerinin yaşı 18 ila 30 arasında olacaktı. Okuyup yazma, hesap ilmine yatkınlık gibi şartlarla stajyerliğe kabul edilen kişilerin, ayrıca dürüstlüklerine dair iki saygın kişinin referanslığını da ihtiyacı vardı. İstanbul Telgrafhanesi'ne alınan stajyerlerin sayısı ise 12 ile sınırlıydı.

Stajyerler şayet eğitim sonunda başarılı olurlarsa, telgraf müdürlüğünün şahitliğinde istihdam hakkı kazanarak maaş alıyorlardı.

Yalnızca Müslüman halk tebaası değil, gayrimüslim Osmanlı vatandaşları da telgrafhanelerde stajyerlik yapma hakkına sahipti. İstanbul Telgrafhanesi'ndeki bu stajyerlik süreci İkinci Meşrutiyet dönemine kadar sürdü.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN