Arama

Sultan Abdülhamid'in botanik merakı

Sultan II. Abdülhamid, payitahtın dört bir yanında yeni eserler yaptırdı ve eski eserleri ihya etti. Sultan Abdülhamid 33 yıllık padişahlık döneminde büyük devletlerin botanik alanındaki üst düzey çalışmalarının benzerlerinin Osmanlı Devleti bünyesinde de yürütülmesi için yoğun çaba sarf etti. Peki, Abdülhamid'in botanik merakı nereden geliyordu?

16. yüzyıl'dan itibaren Orta Avrupa'daki birçok seyyah Osmanlı'yı tanımak için seyahatlere başladı. Doğa meraklısı gezginler, gezileri gördükleri bitkileri kaydetmişlerdir.

Osmanlı Devleti'nde bitkilerin tanımlanmasına farklı olarak kullanımlar sürmüştür ki bunların en temel olanı sağlık konusunda kullanım olmaktadır.

Botanik araştırmalarını gerçekleştiren ilk kişi Pierre Belon olup, ona eşlik eden isimler ise Ogier Ghiselin de Busbecq, Willem Quackelbeen Hans Dernschwam olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminin müftüsü olan Ebusuud Efendi de bahçe bitkileri üzerinde araştırmalar yapmıştır.

Bu kişiler, Osmanlı Devleti'nde botanik araştırmalarını yapan ilk araştırmacılar kabul edilmektedir.

  • 3
  • 14
HASBAHÇELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?
HASBAHÇELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

623 yıl zorluklarla mücadele ederek 36 padişahın iktidar mücadelesini verdiği Osmanlı Devleti, uzun yıllar Türk İslam geleneğinde yer alan bahçecilik uygulamalarını yıllarca devam ettirmeye çalıştı.

Bu durum 19'uncu yüzyılda Avrupa etkisiyle birlikte farklı bir boyuta taşındı. Bilhassa Osmanlı saraylarında yapılan bahçe düzenlemeleri ile padişah ve maiyetinin eğlence dinlenme mekânları olarak hasbahçeler ortaya çıktı.

  • 4
  • 14
"SADE VE ALÇAKGÖNÜLLÜ YAPILAR"
SADE VE ALÇAKGÖNÜLLÜ YAPILAR

Osmanlı Devleti'nde daha çok Boğaziçi, Haliç, Edirne, Bursa, İzmit, Amasya ve Manisa'da bulunan hasbahçeler padişahların eğlenme, dinlenme, avlanma, hava değişikliği yaşamaları için kurulmuştu.

Osmanlı toplumunda şehir mekânlarıyla kültürel hayat iç içe yaşanırdı.18'inci yüzyıldan önce inşa edilen Türk saray bahçeleri daha sonraki dönemde inşa edilenlere göre çok daha sade ve alçakgönüllü yapıdaydı. Bu bahçeler yapılırken doğanın güzelliği yakalamak, iklimsel ve manzara etkilerine uyum sağlamak esas amaç olarak belirlenirdi. Bu nedenle bahçeler, geometrik formda iç ve dış avlular olarak tasarlanırdı.

Peki, bu bahçeler sadece dinlenmeye mi yarıyordu? Elbette hayır, bu hasbahçeler zamanla padişahların aileleriyle ikamet ettiği ve devletin idari merkezi olması nedeniyle Osmanlı padişahlarının tören, eğlence ve yeri geldiğinde de avlanma mekânlarına dönüştü. Daha sonra 1876 yılında tahta geçen Sultan II. Abdülhamid döneminde ise bahçe düzenlemeleri farklı bir boyuta ulaştı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN