Arama

Sultan Abdülhamid'in albümünden fotoğraflarla Osmanlı'da sağlık

Osmanlı, İslam medeniyetiyle zirveye ulaşan tıp ilmini miras alıp onu daha ileriye taşıdı. İnsana ve insan sağlığına son derece önem veren devlet, memleketin en ücra köşelerine kadar hizmetini ulaştırdı. Hastalıklara karşı oldukça duyarlı olan II. Abdülhamid, sağlık alanında önemli atılımlar yaptı. İnşa ettirdiği tıp mektepleri, hastanelerin yanı sıra yurt içi ve dışındaki bilimsel çalışmaları desteklemesiyle ülkeyi ihya etti. 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olan Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'ndan Osmanlı'da sağlık hizmetlerini sizler için derledik.

Şam'da Hamidiye Hastahanesi

İslam uygarlığındaki bilim insanları bütün ilmi alanlarda ve özellikle tıp, eczacılık, astronomi, fizik ve kimya alanlarında ilke imza atarak, dünyada öncü oldular. Peygamberimizin işaret ve teşvikiyle, ilk dönemlerden itibaren Müslüman bilim insanları tıbbı zirveye çıkarttı. Öyle ki o döneme kadar bilinmeyen hastalıkların teşhisi ve nedenleri, cerrahi aletler, bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesi ve branşlara ayrılan hastaneleri ile bir medeniyet haline geldi.

Tarih boyunca uygulanan karantinalar

Hamidiye Etfâl Hastahanesi'nin İkinci pavyondan dâhilen görünüşü

Tıp tarihinde ilk dispanserler ve eczaneler Müslümanlar tarafından açıldı. Birçok hastalık ile ilgili buluş ve çalışmalar Müslüman tabipler tarafından gerçekleştirildi.

Balıkesirli Yakup'un sol ayağının
ameliyatından sonra alınan fotoğrafı

Osmanlı, İslam medeniyetiyle zirveye ulaşan tıp ilmini miras aldı ve onu geliştirdi. Kuruluşundan itibaren sultanların bilim insanlarını destekleyip himayesi altına alması, Anadolu'nun bir cazibe merkezi haline gelmesini sağladı. Bundan dolayı birçok âlim, burada hizmet verdi.

Osmanlı'da uygulanan ilk karantina

Etfal Hastanesi'nin ameliyathanesi

İnsana ve insan sağlığına son derece önem veren Osmanlılar, memleketin her köşesinde hizmet vermeyi kendilerine görev edindi. Özellikle varlıklı kişiler; paşalar, sultanlar kendi adlarına veya vakıfları adına şifa yurtları, hastaneler yaptırdı.

Kolağası Operatör Halid İzzed Bey
Operatör Muavini Yüzbaşı Salih Bey

Osmanlı'da tıp eğitimi usta çırak ilişkisine dayanarak verilebileceği gibi darüşşifa denilen tıp merkezlerine de alınırdı. Teorik ve pratik eğitim sonunda başarılı olanlara icazetname verilirdi.

Abdülhamid'in bilim insanlarına verdiği destekler

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN