Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus kimdir? Şifaiye Medresesi hakkında bilgi...

Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus kimdir? Şifaiye Medresesi hakkında bilgi...

Selçukluların 10. hükümdarı Sultan İzzeddin Keykavus, 6 Kasım 1180 yılında Konya'da doğdu, 31 yaşında hükümdar oldu. 9 yıl tahtta kalan ve 40 yaşında vefat eden Keykavus, kısa sürede Anadolu Selçuklu Devleti'ni dünyanın önemli ticaret merkezi haline getirdi. Pek çok hayır içerikli tarihi yapıyı geleceğe miras bıraktı. Ölüm yıl dönümünde Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus ve miras bıraktığı Şifaiye medresesi hakkındaki bilgileri derledik.

  • 1
  • 10
Sultan İzzeddin Keykavus kimdir?
Sultan İzzeddin Keykavus kimdir?

Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus, sağlam bir iradeye sahip, zeki bir devlet adamı idi. Kanunları adaletle tatbik ederdi. Onun devrinde emniyet, bolluk ve refah vardı. Anadolu Selçuklu hükümdarlarının en büyüklerinden olan İzzeddin Keykâvus, Karadeniz'in en önemli ticaret limanı Sinop'u fethederek Sultanü'l Galip; Antalya'yı fethederek Sultanü'l Bahreyh unvanlarını aldı. Bunun yanı sıra Ermeni ve Trabzon krallıklarının vergiye bağlanması gibi önemli başarılara imza atarak, Selçuklu Devleti'nin gücünü ve itibarını artırdı.

Babası, I. Gıyâseddin Keyhusrev ölünce İzzeddin Keykâvus, Selçuklu tahtına çıkarıldı. Halife ona sultanlığını tasdik eden bir menşurla bir fütüvvet şalvarı gönderdi ve fütüvvet teşkilâtına alındığı bildirildi.

  • 2
  • 10
Sinop fethi
Sinop fethi

Bu yıllarda Antalya Frankların elinde bulunuyordu. Gıyâseddin Keyhusrev'in öldüğünü duyan Antalya Rumları şehrin idaresini ellerine geçirmişlerdi. Ancak sultan Antalya'nın geri alınması yerine Sinop'un fethine girişti. Elinde esir bulunan Trabzon Rum İmparatoru I. Aleksios Komnenos'u da yanına alarak Sinop önlerine vardı. I. Aleksios'un serbest bırakılması ve gitmek isteyenlere izin verilmesi şartıyla şehri teslim edeceklerini bildiren Sinoplular isteklerinin kabul edilmesi üzerine şehri sultana teslim ettiler. Sultan bu başarısı üzerine "es-sultânü'l-galib" unvanını aldı.

Selçuklu döneminin önemli 3 edebi şahsiyeti

  • 3
  • 10
Son seferi Halep üzerine oldu
Son seferi Halep üzerine oldu

İzzeddin Keykavus son seferini Halep üzerine yaptı. İkinci kez Halep üzerine sefer hazırlığı yaptığı sırada hastalandı. Hastalığı artan Sultan, hekimlerin tavsiyesine uyularak havasının ve suyunun iyi geleceği ümidiyle götürüldüğü Malatya yakınındaki Viranşehir'de vefat etti. Naaşı Sivas'a getirilerek burada inşa ettirmiş olduğu darüşşifadaki türbesine defnedildi.

İzzeddin Keykavus zamanında ekonomik gelişmeye paralel olarak çok sayıda medrese, kervansaray ve hastane inşa edildi. Bunlardan Sivas'taki darüşşifanın günümüze ulaşan vakfiyesine göre tesis aynı zamanda bir tıp mektebi olarak hizmet vermekte, burada tabipler, cerrahlar ve göz hekimleri çalışmaktaydı.

Selçuklu mirası Susuz Han hakkında tarihi detayları

Takip ettiği politika ile ülkesini dünyaya ve denizlere açan, sahil ve limanlara kavuşturan Keykavus; yaptığı anlaşmalarla ticaretin gelişmesini sağladı, gerçekleştirdiği fetihlerle devletin nüfuz ve kudretini genişletti. Diğer Selçuklu hükümdarları gibi o da iyi bir eğitim gördü, engin ve yüksek bir kültüre sahip oldu, babası gibi Farsça şiirler dahi yazdı. Ayrıca âlim ve şairleri himaye etti, onlara daima saygı gösterdi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN