Arama

Osmanlı’nın bestekâr padişahları

Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin sultanları, şehzâdeliklerinden itibaren oldukça kapsamlı eğitimlerden geçiyorlardı. Askerî ve siyasî eğitimlerin yanı sıra, sanat alanında da kendilerini geliştiren sultanların büyük bir çoğunluğu, müzik alanında ihtisaslaşmışlardı. Hatta bu alanda o kadar mahirlerdi ki, kendilerine ait bestelerinin yanında, keşfettikleri makamlar da bulunuyordu.

  • 1
  • 15
Sultan II. Bayezid Han
Sultan II. Bayezid Han

Osmanlı Devleti'nin sekizinci padişahı Sultan II. Bayezid Han, 1447-1512 yılları arasında yaşadı. İyi bir şair, bilgin, hattat ve musikişinastı. Döneminde birçok bilgin ve sanatkârı maaşa bağlamıştı.

"Adni" mahlası ile yazdığı şiirlerden 124 adedini kapsayan basılı bir divanı bulunuyor. Müzik alanında ise, bugün eseri bilinebilen en eski padişahtır. Dokuz adet peşrevi ve saz semaisi olduğu biliniyor. Akıl hastalıklarının musiki ile tedavisi de, onun zamanında başlatıldı.

Sultan'a ait nadide besteyi dinlemek için tıklayın.

  • 2
  • 15
Sultan IV. Murad Han
Sultan IV. Murad Han

Tarihte Revan ve Bağdat Fatih'i olarak anılan Sultan IV. Murad Han, 1612-1640 tarihleri arasında yaşadı.

"Murâdî" mahlası ile şiirler yazan Sultan, "Şah Murad" mahlası ile de besteler yaptı. Sanatkâr bir padişah olan IV. Murad Han, hüseyni makamından altı ayrı peşrev besteleyebilmiş kudretli bir bestekâr ve müzik bilginiydi. Bu özelliği ile müzik tarihimizde tek. Bilinen beste sayısı on beş. Vefatı ise damla hastalığı nedeniyle oldu.

Sultan'a ait nadide besteyi dinlemek için tıklayın.

  • 3
  • 15
Sultan I. Mahmud Han
Sultan I. Mahmud Han

24 yıl boyunca tahtta kalan Sultan I. Mahmud Han, 1696 yılında doğdu. Yazdığı Türkçe ve Arapça şiirlerde annesinin ismi olan "Sepkati" mahlasını kullandı. Tarih, edebiyat ve şiirle uğraştı.

Çok iyi derece de keman çalıyordu. Aynı zamanda iyi bir tamburi ve iyi bir bestekârdı.

Bilinen sekiz peşrevi ve iki saz semaisi bulunuyor. 1754 yılında, bir cuma günü namazdan dönerken at sırtında 58 yaşında vefat etti.

  • 4
  • 15
Sultan III. Selim Han
Sultan III. Selim Han

Türk Musikisinde ekol olmuş dâhi bir bestekârdı, Sultan III. Selim Han. 1761-1808 yılları arasında yaşayan Sultan, Türk Musikimizin köşe taşıydı. Günümüze altmıştan fazla bestesi ulaştı.

Kendisinin keşfettiği on dört makam bulunuyor. "Suzidilara" makamının yaratıcısı o olduğu gibi; evcarâ, nevâ - buselik, şevkefza gibi günümüzde de kullanılan makamlar da onun tertibi.

Aynı zamanda usta bir tamburi, neyzen ve hanende olan Sultan III. Selim'in "İlhami" mahlasını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşan bir de divanı var.

Bu şiirlerden 42 beyitlik olanı, Medine'de Peygamber Mescidinin ön tarafındaki on iki sütuna yazılıdır.

Sultan'a ait nadide besteyi dinlemek için tıklayın.

  • 5
  • 15
Sultan II. Mahmud Han
Sultan II. Mahmud Han

1785 – 1839 tarihleri arasında yaşayan Sultan II. Mahmud Han'ın müzik tarihimizde çok önemli bir yeri bulunuyor. "Adli" mahlasını kullanarak şiirler yazan ve aynı zamanda büyük bir hattat olan, otuzuncu Osmanlı Padişahı, musikiyi III. Selim'den öğrendi.

Günümüze 26 eseri ulaşan II. Mahmud Han, iyi bir hanende, tamburi ve neyzendi. "Ebrulerinin zahımı nihandır ciğerimde" diye başlayan, güftesi de kendisine ait olan Hicaz Divanı, bestekârlıktaki üstünlüğünü göstermeye yeterlidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN