Arama

Osmanlı’da sanatın en büyük himayecisi: Abdülhamid

Sultan II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı topraklarında köklü değişimlerin yaşandığı, kültür ve sanatın oldukça önem kazandığı bir dönemdi. Sanatın pek çok farklı alanı ile yakından ilgili olan Abdülhamid, hem bu sanatları bizzat icra etmiş, hem de eserlerinin üretiminde yetenekli sanatkârlara destek olmuştu. Peki, Yıldız Sarayı'nda müzik, resim ve tiyatro sanatçıları için özel salonlar ayıran Abdülhamid, ressam Fausto Zonaro'yu nasıl himayesine almıştı? Onun döneminde ilk yerli piyano üretimi kim tarafından gerçekleştirilmişti? Arkeolojik eserlerin yağmalanmasını önlemek için çıkardığı nizamnamedeki hükümler nelerdi?

  • 1
  • 20
KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERİN YAŞANDIĞI BİR SÜREÇTİ
KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERİN YAŞANDIĞI BİR SÜREÇTİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olarak tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid ve döneminin, Osmanlı modernleşmesinde oldukça önemli bir yeri bulunur.

Bu dönem, hem dünyada hem de Devlet-i Aliyye sınırları içerisinde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar pek çok gelişimin yaşandığı bir tarihsel süreçtir.

  • 2
  • 20
ABDÜLHAMİD FARKLI SANATSAL UĞRAŞLARA SAHİPTİ
ABDÜLHAMİD FARKLI SANATSAL UĞRAŞLARA SAHİPTİ

Dünyanın en buhranlı döneminde, devletin farklı alanlarda çok ciddi sorunlarla karşılaştığı bir zaman diliminde tahta çıkan Abdülhamid, farklı sanatsal uğraşlara sahipti.

Bunun sonucu olarak da neredeyse tüm sanat dallarında kayda değer atılımlar yaptı.

  • 3
  • 20
MARANGOZLUK VE AHŞAP USTALIĞI KONUSUNDA MAHİRDİ
MARANGOZLUK VE AHŞAP USTALIĞI KONUSUNDA MAHİRDİ

Sultan Abdülhamid, bilindiği üzere marangozluk ve ahşap ustalığı konusunda oldukça mahir bir kimseydi.

Bunun yanı sıra resim yapması, iyi derecede piyano çalması ve hat sanatında icazet alması ile sanatsal alanda ne kadar birikimli olduğunu göstermişti.

  • 4
  • 20
GELENEKLİ SANATLAR VE BATI SANATININ ÖNEMLİ BİR DESTEKLEYİÇİSİYDİ
GELENEKLİ SANATLAR VE BATI SANATININ ÖNEMLİ BİR DESTEKLEYİÇİSİYDİ

İyi bir sanatkâr olan Abdülhamid, Osmanlı devlet geleneğinde şekillenen "sanatı ve sanatçıyı himaye etme ve destekleme" konularında "hamilik" sıfatı ile büyük bir destek vermişti.

Onun himaye ettiği sanat alanları, hem gelenekli sanatlar hem de Batı sanatlarından oluşurdu. Hat, çini, resim, müzik, mimarlık, heykel, tiyatro, sinema, edebiyat, müzecilik, koleksiyonerlik, sergi düzenleme alanlarında pek çok sanatçıyı desteklemişti.

  • 5
  • 20
BİR ESERİN ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLARI YAKINDAN BİLİYORDU
BİR ESERİN ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLARI YAKINDAN BİLİYORDU

Abdülhamid'in bu konudaki en büyük hassasiyeti ise kendisinin de farklı alanlarla uğraşan mahir bir sanatkâr olmasıydı.

Ahşap oymacılığı konusunda oldukça ehil olan Abdülhamid, aynı zamanda resim, müzik ve hat sanatında da bazı çalışmalar yapmıştı. Bu nedenle bir sanat eseri ortaya koymanın, hem zorluklarını hem de hazzını bizzat yaşamış; sanat himayesinin çerçevesinde bu durum belirleyici olmuştu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN