Arama

Osmanlı'da kurulan spor kulüpleri

Gençleri hayatla mücadeleye ve askerî seferlere alıştırma amacıyla kurulan kulübün adını biliyor musunuz? Ya da Beşiktaş'ın tescil edilen ilk Türk spor kulübü olduğunu? Osmanlı döneminde spor önem verilen konulardan biriydi. İlk dönemlerde yapılan spor faaliyetleri daha çok savaş eğitimi üzerineydi. Öyle ki eğitim veren spor tekkeleri bulunurdu. Zamanla Osmanlı'da geleneksel spor örgütlenmesinden kulüpleşmeye geçiş oldu. Bugün faaliyet gösteren pek çok spor kulübü ya da derneği de Osmanlı döneminde kuruldu. İşte Osmanlı'da kurulan spor kulüpleri...

  • 1
  • 14
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Kuruluş amacı: Memlekette terbiye-i bedeniye (beden eğitimi) ve fikriyenin tamimine çalışmak ve gençleri hayatla mücadeleye alıştırmak ve askerî seferlere alıştırmak.
İdare merkezi: Kadıköy Kuşdili Çayırı.
Kuruluş tarihi: 1907 (Rumi 1323)
İdare heyeti: Reis-i umûmî Hamid Hüsnü Bey, reisi Fuad Bey, kaptan-ı umûmî Galip Bey, kasadar Hakkı Bey, kâtib-i umûmî Hüseyin Hüsnü Bey

  • 2
  • 14
FATİH İDMAN YURDU
FATİH İDMAN YURDU

Kuruluş amacı: Memlekete fikren ve bedenen cevval bir unsur yetiştirmekten ibarettir.
İdare merkezi: Fatih civarında Fettah Caddesi 18 numaralı Saka Kıraathanesi bitişiğindeki binada.
Kuruluş tarihi: 20 Ağustos 1921 (20 Ağustos 1337).
İdare heyeti: Reis-i umûmîsi Hayri Bey, kâtib-i umûmîsi tüccardan Akif Hayri Bey, kasadar Cezmi Bey, kaptan-ı umûmî Şakir Hamdi Bey, müşavirler tüccardan Şevket Bey ve Zühdü Bey

  • 3
  • 14
KANLICA TERBİYE-İ BEDENİYYE YURDU
KANLICA TERBİYE-İ BEDENİYYE YURDU

Kuruluş amacı: Osmanlı gençliğinin feyizli bir istikbal kazanmasını temin edecek sebeplere vesile olmaktan ibarettir.
İdare merkezi: Kanlıca'da Abdurrahman Tevfik Bey'in köşkü.
Kuruluş tarihi: 15 Ağustos 1919 (15 Ağustos 1335).
İdare heyeti: Reisi Hafız Süleyman Bey, kâtib-i umûmî Kudret Tevfik Bey, muhasip Cevat Fazıl Bey, azalar Fuad Bey, Ali Bey ve Müsaid Bey

  • 4
  • 14
KADIKÖY GENÇLER BİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ
KADIKÖY GENÇLER BİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ

Kuruluş amacı: Gençliğin fikrî ve bedenî inkişafına ve müddet-i kemaline çalışmak.
İdare merkezi: Kadıköy, Kuşdili'nde.
Kuruluş tarihi: 9 Ekim 1920 (9 Teşrinievel 1336)
İdare Heyeti: Mesullerden Kadıköy'de Pekmezoğlu tarlasında Mezra Sokağı'nda 3 numarada mukim Ahmed Rahmi ve Kadıköy Sultanisi muallimlerinden Mehmed Efendi

  • 5
  • 14
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ

Kuruluş amacı: Galatasaray'ın kurucu üyelerinden Ali Sami Yen kuruluş amaçlarını şöyle açıklar. "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek."
Kuruluş tarihi: 1 Teşrin 1905
Kurucu üyeleri: Ali Sami Yen, Asım Sonumut, Emin Bülend Serdaroğlu, Celal İbrahim, Bekir Sıtkı Bircan, Tahsin Nahit, Reşat Şirvanizade, Refik Cevdet Kalpakçıoğlu, Abidin Daver

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN