Arama

Müslümanlar Bizans ordusunu nasıl bozguna uğrattı?

Resul-i Ekrem Efendimizin "Allah'ın kılıcı, askeri" anlamlarına gelen "Seyfullah" unvanı ile şereflendirdiği bir isim Halid bin Velid. İslam ordusunun komutanı olan Halid bin Velid, Hz. Ebu Bekir'in emriyle Bizans'a karşı savaştı. Bizans ordusunun çeyreği oranında askerle İmparator Herakleios'u büyük bir hezimete uğratan İslam ordusu, Irak, Suriye, Filistin ve Lübnan'ı fethetti. 1383 yıl önce bugün gerçekleşen Yermük Savaşı, Doğu Roma-Arap savaşlarının en büyük muharebesi olarak tarihe geçti.

  • 1
  • 14
MÜSLÜMANLARIN FETHETTİKLERİ YERLERİ ALMAK İSTİYORDU
MÜSLÜMANLARIN FETHETTİKLERİ YERLERİ ALMAK İSTİYORDU

Hz. Ebû Bekir'in gönderdiği ordular karşısında yenilgiye uğrayarak Suriye ve Filistin'deki egemenliğinin sarsıldığını gören Bizans İmparatoru Herakleios, Müslümanları ele geçirdikleri yerlerden söküp atmak amacıyla büyük bir ordu hazırlayarak Ürdün'ün doğusuna açılan ve aynı adı taşıyan nehrin kenarındaki Yermük vadisine sevk etti.

  • 2
  • 14
BİZANS İMPARATORU ANTAKYA’DA KALMAYI TERCİH ETTİ
BİZANS İMPARATORU ANTAKYA’DA KALMAYI TERCİH ETTİ

Ordunun başkumandanlığını Theodoros Trithurios'a (Sakellarios), yardımcı kumandanlığı Vâhân'a verdi, kendisi Antakya'da kalmayı tercih etti.

Orduda Gassânî emîrlerinden Cebele b. Eyhem'in komutasında Kudâa, Gassân ve diğer bazı Suriyeli Hristiyan Araplarla Ermeniler de yer alıyordu.

  • 3
  • 14
KAYNAKLARA GÖRE BİZANS ORDUSUNDAKİ ASKER SAYISI
KAYNAKLARA GÖRE BİZANS ORDUSUNDAKİ ASKER SAYISI

İbn İshak, Bizans ordusundaki asker sayısını 100 bin olarak kaydeder. Diğer bazı kaynaklarda 120, 200, hatta 400 bin gibi abartılı rakamlar görülür.

De Goeje, Bizans kaynaklarına dayanarak 80 bin rakamını verir. Bizans ordusunun sayısını çok daha az gösteren araştırmacılar da vardır.

  • 4
  • 14
MÜSLÜMAN ORDUSU İSE 25 BİN KİŞİDEN OLUŞUYORDU
MÜSLÜMAN ORDUSU İSE 25 BİN KİŞİDEN OLUŞUYORDU

Bizanslıların hazırlıklarından haberdar olan Suriye orduları başkumandanı Ebû Ubeyde bin Cerrâh, gayrimüslim halkı himaye edemeyecekleri için toplanan cizyenin iadesinden sonra Humus ve Dımaşk'taki kuvvetlerin geri çekilmesine, bölgedeki diğer kuvvetlerle birleşerek Yermük vadisine hareket edilmesine karar verdi.

25 bini aşkın orduda 100'ü Bedir gazisi 1000 kadar sahâbî bulunuyordu. Bunların arasında Esmâ bint Ebû Bekir es-Sıddîk, Ümmü Habîbe bint Âs, Havle bint Sa'lebe el-Ensâriyye gibi kadın sahâbîler de vardı.

  • 5
  • 14
HALİD BİN VELİD YENİ BİR SAVAŞ NİZAMI DENEDİ
HALİD BİN VELİD YENİ BİR SAVAŞ NİZAMI DENEDİ

Hâlid bin Velîd, Ebû Ubeyde ve diğer kumandanlarla istişare ettikten sonra Arapların daha önce bilmedikleri bir savaş nizamını (bölük ve tabur sistemi) ilk defa bu muharebede uygulamaya karar verdi.

Kalabalık Bizans ordusunun küçük birliklere ayrıldığını görünce o da ordusunu 38 küçük bölüğe ayırıp her birinin başına bir kumandan tayin etti, böylece ordunun bir arada bulunma tehlikesini önlemek istedi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN