Arama

Libya’nın tarihine dair önemli kırılma noktaları

Libya, tarih boyunca Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle daima önemli bir coğrafya oldu. İslam'ın ilk yıllarından itibaren Müslüman toprağı olan Libya'yı, Haçlı istilasından Osmanlı Devleti kurtardı. Kanuni döneminde yardım isteyen Libya halkının imdadına Turgut Reis yetişti; İtalyanların işgaline kadar bu topraklarda 4 asır boyunca Osmanlı sancağı dalgalandı. Osmanlı'dan koparıldıktan sonra ise bölgede sular hiç durulmadı.

  • 1
  • 27
MÜSLÜMANLARIN HÂKİMİYETİNDEN ÖNCE LİBYA
MÜSLÜMANLARIN HÂKİMİYETİNDEN ÖNCE LİBYA

Libya, Müslümanların fethinden önce Fenike, Kartaca, Yunan, Roma ve Bizans hâkimiyeti altında yaşadı. İlk olarak Hz. Ömer'in halifeliği döneminde Trablus'a sefer düzenlendi. Daha sonra Hz. Ali döneminde çıkan ayaklanma sonrası Trablus ve çevresi tekrar ele geçirildi.

Libya dâhil bütün Kuzey Afrika'nın Müslümanlarca kesin olarak ele geçirilmesini sağlayan seferler, 669-675 yılları arasında Ukbe bin Nâfi'in kumandanlığında düzenlendi.

  • 2
  • 27
İSLAM’IN İLK YILLARINDAN İTİBAREN MÜSLÜMAN TOPRAĞIYDI
İSLAM’IN İLK YILLARINDAN İTİBAREN MÜSLÜMAN TOPRAĞIYDI

İslam'ın ilk yıllarından itibaren Müslüman toprağı olan Libya, bir dönem Sicilya Normanları'nın idaresine girse de daha sonra Kuzey Afrika ve Endülüs'te hüküm süren Berberî hanedanı Muvahhidin Devleti bölgeye hâkim oldu.

İlerleyen yıllarda Tunus'taki Hafsî yönetiminin eline geçti. Ancak Endülüs'teki Müslüman şehirlerini birer birer ele geçirmeye başladılar. 1492'de Endülüs'ün son kalıntısı olan Gırnata'nın düşmesinin ardından İspanyollar, Kuzey Afrika'yı işgale başladılar.

  • 3
  • 27
LİBYALI MÜSLÜMANLAR KANUNİ’DEN YARDIM İSTEDİLER
LİBYALI MÜSLÜMANLAR KANUNİ’DEN YARDIM İSTEDİLER

1510 yılında Trablusgarp'ı ele geçiren İspanya kuvvetleri, halkın bir kısmını kılıçtan geçirdi, geri kalanları da şehir merkezinden uzaklaştırdı. Daha sonra şehrin surlarını yükseltmeleri şartıyla ahalinin geri dönmesine izin verildi.

İspanyol işgaline uğrayan Libyalı Müslümanlar, Kanuni'den yardım istemek için bir gemiyle 1519'da İstanbul'a geldiler. Osmanlı sarayında görev yapan Hadım Murad Ağa, bir filo ve 6 bin askerle Tacura'ya yerleşerek bölgenin işgalden kurtulması için mücadeleye başladı.

  • 4
  • 27
TRABLUSGARP’I BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KUŞATTI
TRABLUSGARP’I BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KUŞATTI

Bölgedeki aşiretlerle arasını iyi tutan Murad Ağa, hâkimiyet alanını genişletti, imar faaliyetlerinde bulundu ve Trablusgarp yolunda su kuyuları açtırdı. Kendisi Trablusgarp'ı kuşattıysa da kalenin sağlam tahkimatından dolayı başarılı olamadı.

İmparator Şarlken, 1530 yılında burayı Malta şövalyelerine bıraktı. Bu süreçte Murad Ağa, Tacura'da faaliyet gösterdiği süre boyunca hem Osmanlı yönetimini hem de Barbaros Hayreddin Paşa'yı Libya'nın fethi için teşvik etti. Üç yıl sonra ise Barbaros Hayreddin Paşa Trablusgarp'ı ele geçirmeyi başardı.

  • 5
  • 27
LİBYA’YI HAÇLI İŞGALİNDEN TURGUT REİS KURTARDI
LİBYA’YI HAÇLI İŞGALİNDEN TURGUT REİS KURTARDI

Şarlken, şehre saldırıp tekrar geri alarak burayı Hristiyan din adamlarına devretti. Kanuni, İspanya ile ilişkilerin iyice bozulması üzerine Trablusgarp'ın fethedilip, Müslümanların işgalden kurtarılması için hazırlıkların başlaması emrini verdi.

Turgut Reis'e de bir Kur'an-ı Kerim ve bir altın kılıç gönderip, Trablusgarp'ın fethine yardımcı olmasını emretti. 1551 yılında, Turgut Reis ve Kaptanıderya Sinan Paşa, şehri Haçlı işgalinden kurtararak Osmanlı Devleti topraklarına kattı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN