Arama

Karun Hazinesinin ‘25 asır’ süren yolculuğu

Tarihte zenginliğiyle tanınan Karun, bundan 2500 yıl önce yaşadı. Sahip olduğu servet öyle çoktu ki, rivayetlere göre bu hazinelerin anahtarlarını 300 katır ancak taşıyabiliyordu. Gittiği yere hazinesini de beraberinde götürdüğü için "yürüyen hazine" olarak adlandırılan Karun, Allah'ın emirlerine karşı çıktığı için cezalandırıldı ve hazinesi ile birlikte toprağa gömüldü. Karun Hazinesi 1960'lı yıllarda, Uşak yakınlarında tümülüslerden çıkarılarak ABD'ye kaçırıldı. Ancak bu yolculuk, onun son durağı olmayacaktı…

  • 1
  • 14
KARUN KİMDİR?
KARUN KİMDİR?

Tarihte zenginliğiyle tanınan, Hz. Mûsâ ve Hârûn'un şahsında Allah'ın emirlerine karşı çıktığı için cezalandırılan bir isimdi Karun.

Kur'an-ı Kerim'de, Karun adıyla kıssası nakledilen bu kişi, Tevrat'ta "Korah" diye anılmış ve çöl hayatında Mûsâ'nın otoritesine karşı başlatılan isyan hadisesinde başrolü oynamıştı.

Tevrat'ta Hz. Yakub'un oğlu Levi'nin oğlu Kohat'ın oğlu Yitshar'ın (İzhar) oğlu olarak gösterilen Korah (Karun), Mûsâ ve Hârûn'a karşı çıkarılan bir isyan hareketiyle gündeme gelmişti.

Bu hareketle Karun, Hz. Mûsâ ve Harun'un dinî otoritesini yıkmayı hedeflemiş; aynı harekete katılan Ruben kabilesinden Datan ve Abiram da, Mûsâ'nın siyasî liderliğine son vermeyi amaçlamıştı.

  • 2
  • 14
MUSA VE HARUN’UN ŞAHSINDA ALLAH’A KARŞI ÇIKTILAR
MUSA VE HARUN’UN ŞAHSINDA ALLAH’A KARŞI ÇIKTILAR

Olayın bugünkü Tevrat'ta yer alan şekline göre Karun, Rubenoğulları'ndan Datan ve Abiram'ı, ayrıca farklı kabilelere mensup insanları ve cemaatin 250 beyini toplayarak Mûsâ ve Hârûn'a karşı bir isyan başlatmış, bunlar Allah'a âsi olmuşlardı.

Âsilerin başındaki Karun, "Yeter artık, çünkü bütün cemaat, onlardan her biri mukaddestir ve Rab onların arasındadır ve niçin Rabbin cumhuru üzerine kendinizi yükseltiyorsunuz?" diyerek Mûsâ ve Harun'a karşı çıktı.

Bu durumda, Mûsâ secdeye kapanarak dua etti ve kararı Allah'ın vereceğini bildirdi; Allah ise, isyan edenleri helâk edeceğini haber verdi. Ancak Mûsâ ve Harun, Allah'a yalvararak, O'ndan hepsini helâk etmemesini istemişlerdi.

  • 3
  • 14
YER YARILARAK KARUN’U VE TÜM MALLARINI YUTTU
YER YARILARAK KARUN’U VE TÜM MALLARINI YUTTU

Bunun üzerine Korah, Datan ve Abiram'a ait çadırların etrafının boşaltılması istenmişti.

Daha sonra altlarındaki yer yarılarak bu kişilerle onların ev halkını, Korah'ın bütün adamlarını ve bütün mallarını yutmuş; Korah'ın yanında yer alan ve buhur yakan 250 kişi de Rabbin katından çıkan bir ateşle bitirilmişti.

Karun'un isyanı, İsrailoğullarının çöl hayatındaki en önemli olaylarından biri. Hem bir "kitle hareketi" olması, hem de Rabbin tesis ettiği "dinî ve içtimaî düzeni" hedef alması hadisenin önemini gösterir.

  • 4
  • 14
HAZİNELERİNİN ANAHTARLARINI 300 KATIR TAŞIYORDU
HAZİNELERİNİN ANAHTARLARINI 300 KATIR TAŞIYORDU

Karun kıssası, bazı farklılıklarla Ahd-i Atîk'in çeşitli yerlerinde geçer. Ayrıca Yahudi rivayetlerinde, Karun'un Mûsâ ve Harun'a karşı çıkışının birçok sebebi sayılır.

Bir rivayete göre Karun, Mısır'da Firavunun hazinedarı idi ve öylesine büyük bir servet yapmıştı ki, hazinelerinin anahtarlarını ancak 300 katır taşıyabiliyordu. Bu servetin verdiği gurur onun felâketine sebep olmuştu.

Karun, Kohatoğulları aşiretinin başına Uzziel oğlu Elitsafan'ı getirdiği için Mûsâ'ya kızmıştı. Yahudi kaynaklarında Karun, Tevrat kurallarını küçümseyenlerin, Tevrat'a ve Rabb'in otoritesine karşı çıkanların ilk örneği olarak anlatılır.

Mûsâ, Karun ve beraberindekileri yatıştırmak istemiş, fakat onlar isyanlarını sürdürmüşler, sonunda toprak yarılmış ve içine gömülmüşlerdir.

  • 5
  • 14
KUR’AN-I KERİM’DE KARUN
KUR’AN-I KERİM’DE KARUN

Karun'un zenginliğine ve helakine, Kur'an-ı Kerim'in Kasas Suresinin 76-82 ayetlerinde değinilir.

İlgili ayetlerde Karun, Hz. Mûsâ'nın kavminden, hazinelerinin anahtarlarını ancak güçlü bir topluluğun taşıyabildiği, zenginliğiyle meşhur bir kişi olarak takdim edilir. Karun gösterişi sevmekte, kavminin arasında ihtişamla dolaşmakta, bu ise bazılarının hayranlığını celbetmekteydi.

Kavminin servetiyle böbürlenmemesi gerektiği yönündeki uyarılarına karşı Karun, bu serveti kendi bilgisi sayesinde yaptığını ileri sürüyordu.

Nihayet kendisi ve evi yerin dibine geçirilmiş; bu akıbetten ne kendini kurtarabilmiş, ne de onu kurtaracak bir topluluk çıkmıştır. Diğer ayetlerde de Hz. Mûsâ'nın apaçık delillerle Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderildiği; fakat onların Mûsâ'yı yalancı bir sihirbaz olarak niteledikleri, ona karşı çıktıkları, yeryüzünde büyüklük tasladıkları, sonuçta her birinin farklı şekillerde cezalandırıldığı belirtilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN