Arama

Kanuni’nin sadrazamı Kara Ahmed Paşa neden idam edildi?

Kanuni'nin vezirlerinden biri olan Kara Ahmed Paşa, 28 Eylül 1555'te idam edildi. Fakat ani gelişen ve sebepleri tam manasıyla tayin edilemeyen bu idamın arkasından döneminde ve sonrasında pek çok farklı görüş ortaya atıldı… Peki, yükseliş döneminin en önemli sadrazamlarından Kara Ahmed Paşa neden idam edildi? Şehzade Mustafa'nın ölümü ile Ahmet Paşa idamı arasında ne gibi bir ilişki vardı?

  • 1
  • 11
KANUNİ'NİN SADRAZAMI KARA AHMED PAŞA
KANUNİ’NİN SADRAZAMI KARA AHMED PAŞA

Kanuni Sultan Süleyman'ın devrinde iki yıl sadrazamlık yapan ve pek çok siyasi başarıya imza atan Kara Ahmed Paşa'nın idamla sonuçlanan ilginç bir hayat hikayesi vardı.

Kara Ahmed Paşa kimdir?

🔸 Arnavut asıllı olan Kara Ahmed, devşirme sistemi kapsamında Enderun'a alınarak saraya adım attı. İlk görevi kapıcıbaşılıktı, bu görevden sadrazamlığa kadar yükselmesi aynı zamanda bir başarının da öyküsüydü…

🔸 Osmanlı dönemindeki ünlü isimlerin biyografilerinin yer aldığı Sicil-î Osmani'de "Gazi, gayretli, herkese haddince riayet eder, insaflı bir zat idi." şeklinde değerlendirildi. Ahmet Paşa, üstün vasıfları sebebiyle Kanuni'nin kız kardeşi Fatma Sultan ile evlendirildi.

Kanuni ile ilgili 20 ilginç bilgi

🔸 Kara Ahmed Paşa, Boğdan ve Nahcivan başta olmak üzere birçok sefere katıldı. Bilhassa Valpo ve Şikloş kalelerinin fethinde önemli rol oynadı. Estergon ve İstoni Belgrad'ın alınmasıyla sonuçlanan kuşatmalardaki etkisi sayesinde, üçüncü vezirliğe yükseldi. Bu dönemdeki vezir-i azam ise nam-ı diğer Rüstem Paşa idi…

🔸 Üçüncü vezir olarak katıldığı Gürcistan seferinde asıl başarısını kazandı. Fethettiği kalelerle Çoruh boyunda bir Osmanlı sancağı kuruldu.

🔸 Harekâtı büyük bir başarıyla tamamlayan Ahmed Paşa 24 Ekim 1549'da padişahın ordugâhının bulunduğu Diyarbekir'e döndü.

Kanuni devrinin Kudüs'üne ışık tutan eser

🔸 Ahmed Paşa'nın başarıları yalnızca bunlarla sınırlı değildi. Sokullu Mehmet Paşa'nın kuşatmalarda gösterdiği hezimetler neticesinde Ahmed Paşa ikinci vezirliğe yükseldi. Fakat paşanın Nahcıvan seferi bütün dengeleri alt üst edecekti…

Peki, ikinci vezirliğe yükselmesinin asıl nedeni neydi?

  • 5
  • 11
KARA AHMED PAŞA NEDEN İDAM EDİLDİ?
KARA AHMED PAŞA NEDEN İDAM EDİLDİ?

🔸 Tarihler 1553'ü gösteriyordu. Osmanlı Sarayı'nda Hürrem Sultan'ın etkisiyle birtakım iç karışıklıklar mevcuttu. Kanuni Sultan Süleyman, 5 Ekim 1553'te oğlu Şehzade Mustafa'yı idam ettirip Rüstem Paşa'yı görevden almasıyla Kara Ahmed Paşa ikinci vezirliğe yükseldi.

🔸 Bu ani gelişmelerin arka planında hangi siyasi hesap ve karmaşıklıklar olduğu tam manasıyla bilinmese de tarihçiler tarafından ortaya atılan birtakım çıkarımlar da mevcuttu.

Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinden sonra askerler arasındaki hoşnutsuzluğun giderilmesi için Kara Ahmed Paşa'nın siyasî bir manevra ile başa getirildiği iddia edildi.

Kanuni'nin meşhur-u âlem rüyası ve vasiyeti

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN