Arama

Kanuni ile ilgili 20 ilginç bilgi

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı tarihinin en uzun süre padişahlık yapan hükümdarıydı. 46 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde hüküm süren Kanuni, yaşadığı devirde yabancılar tarafından "Muhteşem Süleyman" ve "Büyük Türk" unvanlarıyla anılmıştı. Peki, Kanuni, tahta geçtiğinde ilk icraatı ne olmuştu? Hürrem Sultan'a gerçekten aşık mıydı? İki oğlunu neden öldürtmüş, yaşlılık dönemine rağmen neden sefere çıkmıştı? Kanuni'nin ölümü neden herkesten gizlenmişti? Doğum yıl dönümünde Kanuni Sultan Süleyman hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.

  • 1
  • 20
KANUNİ DİĞER PADİŞAHLARDAN AVANTAJLI MIYDI?
KANUNİ DİĞER PADİŞAHLARDAN AVANTAJLI MIYDI?

Kanuni daha önceki hiçbir padişahın sahip olmadığı avantajlarla Osmanlı tahtına çıktı.

Babası I. Selim, II. Bayezid devrinde imparatorluğu tehdit eden Safevi tehlikesini ortadan kaldırmış, Memluk Devleti'ni ilhak ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun güney sınırlarını güvence altına almıştı. Ayrıca Mısır'ın fethi ile önemli bir gelir kaynağına kavuşulmuştu.

  • 2
  • 20
TAHT MÜCADELESİNE GİRMEDEN İMPARATORLUĞUN BAŞINA GEÇTİ
TAHT MÜCADELESİNE GİRMEDEN İMPARATORLUĞUN BAŞINA GEÇTİ

Doğu meselesini halleden Yavuz, Avrupa'ya karşı bir sefere çıkmak için büyük bir donanmaya sahip olunması gerektiğinin bilincindeydi ve sağlığında bunun da altyapısını hazırlamıştı.

Kanuni Sultan Süleyman 30 Eylül 1520'de tek erkek çocuk olarak taht mücadelesine girmeden, zengin ve güçlü bir imparatorluğun başına geçmişti.

  • 3
  • 20
KANUNİ’NİN İLK İCRAATI NE OLDU?
KANUNİ’NİN İLK İCRAATI NE OLDU?

Kanuni Sultan Süleyman, 30 Eylül 1520'de tahta geçtiğinde ilk olarak babasının sert icraatından dolayı mağdur olanların durumlarını düzeltti.

I. Selim'in Tebriz ve Kahire'den zorla getirttiği sanatkârlardan isteyenlerin memleketlerine dönmesine izin verdi, İran'la Osmanlı ülkesi arasındaki ipek ticareti yasağını kaldırdı; bu ticareti yaptıkları için mallarına el konulan tüccarların zararlarını devlet hazinesinden karşıladı.

  • 4
  • 20
İLK OLARAK BELGRAD VE RODOS’U FETHETTİ
İLK OLARAK BELGRAD VE RODOS’U FETHETTİ

Halka zulmettiği tespit edilen görevliler sert bir şekilde cezalandırıldı. Saray görevlilerinden çevreye zulmedenler öldürüldü veya sürüldü. Babasının hükümdarlık döneminden sonra Kanuni'nin ilk icraatı padişahlığını adalet esaslı bir meşruiyet zeminine oturtmak oldu. 17'nci yüzyıl yazarları sultanın bu davranışlarını eserlerinde övgüyle zikreder.

Kanuni, ilk olarak Mısır'da patlak veren Canberdi Gazali isyanı ile uğraştı. Daha sonra ilk iki seferini Fatih döneminde alınamayan iki nokta hedefe yaptı; 1521'de Belgrad, 1522'de Rodos fethedildi.

  • 5
  • 20
İLK KAPİTÜLASYON KANUNİ DEVRİNDE Mİ VERİLDİ?
İLK KAPİTÜLASYON KANUNİ DEVRİNDE Mİ VERİLDİ?

İlk kapitülasyonların 1535'te Fransızlara verildiği bilinir. 14'üncü yüzyılın sonlarından itibaren Venedik, Ceneviz gibi Avrupalı devletlere ticari imtiyazlar verildiyse de bunlar Kanuni döneminde Fransa'ya verildiği iddia edilen kapitülasyon gibi çok kapsamlı değildi.

Ancak Kanuni döneminde bu kapitülasyonlar verilmemişti.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN