Arama

III. Selim'in bilinmeyen yönü

Musiki tarihimizde 1785-1825 yılları arasındaki dönemin, III. Selim Ekolü olarak kabul edildiğini biliyor muydunuz? Ya da sultanın Nizam-ı Cedid birliklerinin eğitimlerinde yer almak üzere bir boru-trampet takımı kurduğunu? Sizler için, nota yazımı konusunda da Türk musikisi tarihine önemli katkıları bulunan III. Selim'in bilinmeyen yönünü derledik.

  • 1
  • 12
III. SELİM KİMDİR?
III. SELİM KİMDİR?

III. Selim Osmanlı Devleti'nin 28. padişahıdır. Babası Sultan III. Mustafa, annesi Mihrişah sultandır. Erken yaşta başlayan eğitimi, babası tarafından itina ile takip edilmiş ve bir şehzade olması sebebiyle de hem devlet yönetimi konusunda hem de dönemin gidişatının gerektirdiği ıslahatçı alt yapı ile yetiştirilmiştir.

  • 2
  • 12
III. SELİM TAHTA NASIL GEÇTİ?
III. SELİM TAHTA NASIL GEÇTİ?

Babası III. Mustafa tarafından kendisine telkin edilen yenilikçi zihniyet, III. Selim'in hayatındaki pek çok şeyin kaynağını teşkil etmiştir. I. Abdülhamid'in nüzul sebebiyle vefatı üzerine yirmi sekiz yaşında tahta geçen III. Selim, devletin sıkıntılar içindeki bir dönemine denk gelmiştir. Bu sebeple yumuşak huylu ve müşfik karakteri, saltanatı boyunca sağlam ve istikrarlı bir şekilde ıslahatlarını gerçekleştirmesine mani olmuştur.

  • 3
  • 12
NİZAM-I CEDİD'İN KURUCUSU
NİZAM-I CEDİD’İN KURUCUSU

III. Selim'in, Rus savaşında ordu tarafından o güne dek görülmemiş bir boykot ile karşılaşması sonucu almış olduğu toptan bir yenileşme kararı neticesindeki Nizam-ı Cedid hareketi, Osmanlı tarihinde III. Selim ile birlikte anılan bir gelişme olarak tarihe geçmiştir. Saltanatı boyunca iç ve dış meseleler uğraşan ve birbiri ardınca ıslahatlara girişen padişah nihayetinde tahttan indirilerek katledilmiştir.

  • 4
  • 12
III. SELİM'İN MEVLEVİLİĞE OLAN İLGİSİ
III. SELİM’İN MEVLEVİLİĞE OLAN İLGİSİ

Bir Mevlevi padişah olan Sultan III. Selim, Mevleviliğe pek çok hizmetlerde bulunmuş, Mevlevilik onun zamanına en muteber (itibar gören) dönemini yaşamıştır. Kasımpaşa, Galata ve Yenikapı Mevlevihaneleri ile Konya Mevlana Dergahı'na çeşitli onarımlar yaptırmış ve vakıflarını artırmıştır. Hz. Mevlana Türbesi'ndeki ilk sırmalı ve işlemeli puşidenin III. Selim tarafından yaptırılmış olduğu bilinmektedir.

  • 5
  • 12
MEVLEVİ MUSİKİSİNE KATKILARI NELERDİR?
MEVLEVİ MUSİKİSİNE KATKILARI NELERDİR?

Sık sık İstanbul Mevlevihanelerini ziyaret eden III. Selim, buralardaki musiki faaliyetlerini takip ederek, Mevlevi musikisine de önemli katkılar sağlamıştır. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhleri Ali Nutki Dede ve Abdülbaki Nasır Dede'ye teveccüh eder, Galata Mevlevihanesi'ne sıklıkla giderek ayin dinler ve Şeyh Galip uzun sohbetler ederdi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN