Arama

Hilmi Ziya Ülken'in Millet ve Tarih Şuuru eserinden alıntılar

Anadolu coğrafyasını bir fikir eksenine dönüştüren en önemli isimlerden olan Hilmi Ziya Ülken, ahlakı "meselelerin meselesi" olarak görürdü. Ülken'in düşünceleri ahlak ve Anadolu kavramları ekseninde izah edilirdi. Sosyoloji ve felsefe alanına dair özgün düşünceler üreten bir okul olan Hilmi Ziya Ülken, kitaplarında okuyucusunu etkileme, şuur verme çabası taşır. Sizler için Hilmi Ziya Ülken'in Millet ve Tarih Şuuru eserinden alıntılar hazırladık.

🔺

"Devlet eğitiminin esası, fertleri kendi makinesine göre yetiştirmektir."

Hilmi Ziya Ülken

🔺

"Aydınların halka karışması, kendilerini keşfetmeleri demektir. Bu hareket, "kendini bil" düsturunun en yüksek derecesidir."

Hilmi Ziya Ülken

🔺

"Hakiki düşünür, kendini meşhur edecek bir düşünce yaratmaya çalışan değil, halkın içinden ve bazen halka rağmen onun dertlerini bilen, değerlerini görendir."

Hilmi Ziya Ülken

🔺

"Tarihî kaderimiz bizi Akdeniz'e yerleştirdikten sonra; bu medeniyet içinde vücuda gelmeye sevk ettiği için millî kültürümüzün köklerini ve gelişme yolunu da bu medeniyetin yürüyüşünde aramalıyız."

Hilmi Ziya Ülken

🔺

"Bir tarih felsefesinin mümkün olup olmadığını düşünürken önümüze çıkan ilk mesele, tarihî vakaların içinde cereyan ettiği hususî bir zamanın bulunup bulunmadığı noktasıdır."

Hilmi Ziya Ülken

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN