Arama

Hassas bir yürek: Sultan I. Abdülhamid

İktidarı boyunca hem iç karışıklıklar hem de savaşlar ile uğraşan Sultan I. Abdülhamid; tebaasına düşkün, merhamet ve şefkat timsali bir padişahtı. Döneminde en önemli mesele, Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edilmesi oldu. Rus Harbi sırasında Özi Kalesi'nde Müslüman halkın Ruslar tarafından katliama uğradığı haberi Sultan I. Abdülhamid'e verildiğinde üzüntüden sağ tarafına felç indi ve kısa bir müddet sonra vefat etti.

I. ABDÜLHAMİD KİMDİR?

Osmanlı hanedanı 36 padişah ile üç kıta üzerinde adalet ve merhamet ile hüküm sürdü. Her padişah ayrı bir karakter, zihniyet sahibi idi.

➡ Osmanlı'nın 27. padişahı olan Sultan I. Abdülhamid de yardımseverlik, merhamet ve alçak gönüllülük gibi güzel hasletlerle bilinir ve öne çıkardı.

OSMAN GAZİ

➡ Sultan III. Ahmed'in oğlu olan I. Abdülhamid, 44 sene boyunca gözetim altında bir yaşam sürdü. Ağabeyi Sultan III. Mustafa'nın vefatı ile tahta çıktığında 49 yaşındaydı.

➡ Rus Harbi sırasında iktidarı başlayan Sultan I. Abdülhamid, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ruslara hem savaş tazminatı hem de Ortodoks toplulukların hamiliğini vermek durumunda kaldı.

OSMAN GAZİ'NİN ORHAN GAZİ'YE ÖĞÜDÜ

İÇ SÜKUNET

➡ Kaynarca Antlaşması ile Sultan, iç iktidarını sağlamlaştırma yoluna gitti. Zahir el Ömer'in İsyanı, Mora İsyanı, Kölemenlerin İsyanı büyük bir hızla bastırıldı.

➡ Sultan, yanında bulunan Silahtar Seyyid Mehmet Paşa, Halil Hamid Paşa, Koca Yusuf Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa gibi kıymetli isimlerden bilhassa bu dönemde oldukça istifade etti.

ORHAN GAZİ

SAVAŞLAR

➡ İktidarının kalan döneminde I. Abdülhamid İran, Rusya ve Avusturya ile savaştı. Bu dönemde 1783 tarihinde Ruslar, Şahin Giray'ın çağrısı ile Kırım'a girerek yüzyıllardır Osmanlı'ya bağlı olan bu toprak parçasını işgal etti.

➡ I. Abdülhamid hem Rusya hem de Avusturya ile savaştı. Yer yer mühim sonuçlar alınsa da Osmanlı ordusu Ruslar karşısında tutunamadı.

OSMANLI PADİŞAHLARININ LAKAPLARI

➡ Dünyanın en ironik savaşı olarak bilinen Şebeş Savaşı da Rus - Avusturya Harbi sırasında gerçekleşti. Avusturya ordusu öncü kuvvetlerini Osmanlılar sanarak yok etti.

12 SORUDA YILDIRIM BAYEZİD

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN