Arama

Halil İnalcık'ın gözünden "Rönesans Avrupası"

"Hocaların Hocası" ve "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan merhum Prof. Dr. Halil İnalcık tarih denizinde yüzen bir bilgeydi. Tarih ilminin muhtelif pek çok dalı ile yakinen ilgilenen ve disiplinli bir bilim insanı olan İnalcık, Avrupa tarihi üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla çok önemli, tarafsız ve bilimsel tespitler yaptı. Avrupa'nın yükselmesini ilk elden etkileyen Rönesans meselesine dair müstakil bir eser de yayınlayan İnalcık'ın Rönesans hakkındaki görüşlerini bir araya getirdik.

Hiçbir ahlaki ilkeye kendini bağlı görmeyen, fakat sanatı ve güzelliği her şeyin üzerinde tutmasını bilen bu insanlar, Hıristiyan dininin başı olmaktan ziyade birer İtalyan prensi sayılmalıdır. Papalığın içine düştüğü bu durum Hıristiyan dünyasını altüst eden büyük dinî devrimi. Reform hareketini doğurmakta gecikmeyecekti.

Halil İnalcık

Kesin bir şekilde söyleyebiliriz ki, Osmanlı Türkiyesi, Batılı olmayan ülkeler arasında. Batı medeniyeti ile yakın ilişkiye girmiş olan ilk devlettir.

Halil İnalcık

Avrupa'da para ticaretinin ve bankacılığın merkezi 16. yüzyıla kadar Floransa idi.

Halil İnalcık

Rönesans'ın kaynağı Floransa idi, fakat bu koşulları İtalya'nın her tarafında aynı derecede göremiyoruz.

Halil İnalcık

Özetle, Türkiye Cumhuriyeti'yle Osmanlı devlet sistemi arasında hiçbir bağ kurulamaz. Bu noktada Osmanlı, tamamıyla ve kesinlikle son bulmuştur.

Halil İnalcık

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN