Arama

Fethin ilk meyvesi: Semt-i Saraçhane

Aşılamaz denen surları yıkarak destan yazan Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs 1453'te medeniyetler beşiği olan İstanbul'u fethetti. Fethin ardından şehrin imar ve inşası için yoğun çaba sarf eden Sultan ll. Mehmed, tarihi yarımada içerisinde ilk olarak Saraçhane semtini kurdu. Mimari düzeni kökten değiştiren padişahın Saraçhane'yi kurması, esasında arkasında başka fikirler yatan stratejik bir karardı.

  • 1
  • 10
İstanbul'un fethi
İstanbul’un fethi

🔵 Tarih boyunca medeniyetlerin varlıklarını taçlandırdığı İstanbul, farklı kavimler tarafından 28 defa kuşatılır. Nihayet Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs 1453'te bir kültür beşiği olan şehrin fethine muvaffak olur.

🔵 Yıkılmaz sanılan İstanbul surları, Fatih Sultan Mehmed'in zeka ve mühendisliğinin ürünü şahi topları karşısında yok olması dünyada büyük bir yankı uyandırır. Ardından Orta Çağ kapanır ve Osmanlı'nın öncülüğünde Yeni Çağ başlar.

İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi

🔵 İstanbul'un fethedilmesi, 1058 yıldır varlığını devam ettiren Roma'nın, adalet ve marifetin temel kavram olduğu İslam medeniyetine mağlubiyetinin açık bir tezahürüdür. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan şehir, İslam medeniyetinin bu kavramlarıyla yeniden imar ve inşa edilir.

🔵 Fatih Sultan Mehmed, fethin ardından İstanbul'da evvela Saraçhane semtini kurar. Fatih'in, denizden gemi yürüterek fethettiği şehre ilk, Osmanlı ordusunun bineği olan atların teçhizatını temin eden esnafı yerleştirmesi stratejik bir hamledir.

Asalet ve sefaleti taşıyan 7 efsane at

  • 3
  • 10
Saraçlık mesleği
Saraçlık mesleği

🔵 Arapça serc, serrac kökünden türeyen saraç kelimesi; eyer ve at takımı yapan, ayrıca deriden eşya imal eden esnafa verilen isimdir. Saraçhane ise bulunduğu bölge ile özdeşleşmeden önce saraçlık mesleği ile meşgul olan esnafın topluca bulunduğu yeri ifade eder.

🔵 At ve biniciliğin kültür dünyamızda önemli bir konuma sahip olması, ilgili mesleklere de ihtimam gösterilmesine neden olur.

Peygamberimizin tavsiye ettiği spor faaliyetleri

  • 4
  • 10
Saraçhane semtinin ilk kuruluşu
Saraçhane semtinin ilk kuruluşu

🔵 Fatih Sultan Mehmed, döneminde mimari düzende köklü değişiklikler yapar. Fethin ardından yeniden imar edilecek İstanbul'da Türklüğün ve İslam'ın bir simgesi olarak Fatih Camii'ni inşa ettirir.

🔵 ll. Mehmed, İstanbul'un gözde mekanlarından birisine Fatih Camii'ni yaptırmasının ardından hem semti canlandırmak hem de kıyılara yakın bu stratejik mevkiyi korumak için saraçhaneyi yaptırır. 1475 yılında inşaatın bitmesi ile saraçlar çarşıya yerleşir. Böylece Saraçhane semti fethin ardından kurulan ilk semt olur.

Bir Bilgi:
Fatih Saraçhane'yi kurmasının ardından bölgeye yakın bir alana askeri bir kışla inşa ettirir.

Fatih Camii ve Külliyesi hakkında 10 bilgi

  • 5
  • 10
Saraçhane’nin sınırları
Saraçhane’nin sınırları

🔵 Çoğumuzun sadece bir semt olarak bildiğimiz Saraçhane; Bayezid'den devam ederek Şehzadebaşı'na kadar uzanan akstan Unkapanı ile Aksaray'a kadar uzanan tarihi yarımadada İstanbul'un topografik orta noktası üzerinde yer alır.

🔵 Kuruluşundan ardından Mısır Çarşısı, sosyal tesisler ve Mimar Sinan'ın Şehzadebaşı, Süleymaniye gibi eserleri Saraçhane'yi mamur bir semt haline getirir.

İstanbul'un orta noktası

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN