Arama

Damat İbrahim Paşa neden öldürüldü?

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Osmanlı zamanında sanatın ve mimarinin altın çağı olarak bilinen Lale Devri'nin önemli devlet adamlarından biriydi. Paşanın sadrazamlığı oldukça uzun sürmüş ve bu uzun süre içinde devlete hatırı sayılır yenilikler yapmıştır. Fakat ekonomik sorunların bir türlü çözülememesi İbrahim Paşa'nın sonunu getiren, kayıtlara 'İstanbul'da fetihten bugüne ezan okunmayan tek gün' olan Patrona Halil İsyanı'na neden oldu. Peki, III. Ahmed'in en güvendiği isim olan Damat İbrahim Paşa neden öldürüldü?

  • 1
  • 12
NEVŞEHİRLİ DAMAD İBRAHİM PAŞA KİMDİR?
NEVŞEHİRLİ DAMAD İBRAHİM PAŞA KİMDİR?

Eski adı Muşkara olan Damat İbrahim Paşa, Nevşehir'de tahminen 1662 dünyaya geldi. 1689 yılında akrabalarını görmek ve iş bulmak için İstanbul'a gitti. Aynı yıl yakın akrabası olan Eski Saray masraf kâtibi Mustafa Efendi'nin aracılığı ile sarayın önce Helvacılar ve daha sonra Baltacılar Ocağı'na girdi. Zamanla Eski Saray'ın vakıflar kâtipliğine kadar yükseldi.

Ardından Dârüssaâde ağası yazıcı halifesi olarak II. Mustafa'nın bulunduğu Edirne Sarayı'na çağrıldı.

  • 2
  • 12
SULTANIN GİZLİ İŞLERİNDE GÖREV ALDI
SULTANIN GİZLİ İŞLERİNDE GÖREV ALDI

Bu vesileyle Şehzade Ahmed'i yakından tanıma imkanı buldu. Onun güvenilir adamı oldu ve gizli işlerinde görev aldı. İbrahim Paşa Edirne olayından sonra saray halkıyla birlikte İstanbul'a döndü. Dârüssaâde Dairesi yazıcılığına terfi eden İbrahim Efendi altı yıl bu görevde kaldı, idari işlerde emin bir müsteşar gibi hizmet etti.

Padişaha olan yakınlığını çekemeyenlerin çabaları sonucunda Haremeyn muhasebeciliği göreviyle hâcegân zümresine dahil edilerek saraydan uzaklaştırıldı. Daha sonra malları müsadere edilerek Edirne'ye sürüldü. Bir müddet sonra tekrar Haremeyn muhasebecisi, ardından da mevkūfatçı olarak Damad Ali Paşa'nın Mora Seferi'ne katıldı.

  • 3
  • 12
ORDUYU DAĞILMAKTAN KURTARDI
ORDUYU DAĞILMAKTAN KURTARDI

Ertesi yıl mevkūfatçılık görevi üzerinde kalmak şartıyla Niş defterdarlığına getirilen İbrahim Efendi, Avusturya seferinde ordunun geçeceği yol üzerinde mühimmat sevki işleriyle görevlendirildi. Petervaradin seferine katıldı. Sadrazam Damad Ali Paşa'nın şehid olması üzerine aldığı tedbirlerle orduyu dağılmaktan kurtardı.

Edirne'ye gelerek durumu padişaha anlattı ve Şehid Ali Paşa'nın üzerinde bulunan sadâret mührünü teslim etti. Sultan III. Ahmed bundan sonra İbrâhim Efendi'yi yanından ayırmadı.

  • 4
  • 12
III. AHMED KENDİ YÜZÜĞÜNÜ İBRAHİM PAŞA'YA VERDİ
III. AHMED KENDİ YÜZÜĞÜNÜ İBRAHİM PAŞA’YA VERDİ

Kendisini süratle terfi ettirerek rûznâmçe-i evvel, mîrâhûr-ı evvel ve vezirlikle rikâb-ı hümâyun kaymakamlığına getirilip, şehid Ali Paşa'dan dul kalan kızı Fatma Sultan'la evlendirildi. Böylece dâmâd-ı şehriyârî olan İbrâhim Paşa, Avusturya seferleri sırasında ikinci vezir rütbesiyle rikâb kaymakamı olarak İstanbul'da padişahın yanında kaldı.

Bu sırada yapılan sadâret tekliflerini kabul etmedi; savaş halinde bulunan bir devletin başına geçmekten kaçındı. Avusturya ve Venedik ile savaşa son verecek mütarekenin görüşülmesi sırasında III. Ahmed'in sadrazamlık teklifini kabul etti. III. Ahmed, diğer sadrazamlardan farklı olarak damadına kendi kullandığı tuğralı zümrüt mührü "mühr-i hümâyun" olarak verdi.

  • 5
  • 12
1500 KESELİK TASARRUF SAĞLADI
1500 KESELİK TASARRUF SAĞLADI

Damad İbrahim Paşa, kaybedilen toprakları geri almak için sefer peşinde koşacak bir yapıya sahip değildi. Daha çok içtimai ve mali meselelerle uğraşmak istiyor, uzun yıllardan beri yenilgiyle biten savaşları unutturacak bir barış dönemini özlüyordu.

Bosna civarındaki ocaklık mukātaalarını da yeniden tahrir ettirerek gelirlerin artmasını sağladı. İstanbul'da yaptırdığı yoklamalarla yalnız asker ulûfelerinden 1500 keselik bir tasarruf sağladı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN