Arama

Çöl Kaplanı: Fahreddin Paşa kimdir

Dört tarafı düşmanla çevrili bir halde Resulullah'ın (SAV) kabrini barındıran Medine'yi çekirge yeme pahasına hasta ve yaralı askerleri ile sonuna kadar savunan Fahreddin Paşa, milletimizin gönlünde taht kuran mühim bir şahsiyettir. Cihan Harbi'nin ardından Kabil Büyükelçiliği yapan Türkkan, Türk - Afgan dostluğunu pekiştiren mümtaz bir simaydı.

◾ Milletimizin tarih sahnesine çıkarttığı müstesna kahramanlardan olan "Çöl Kaplanı" sıfatı ile müsemma Fahreddin Paşa "Medine Müdafii" olarak tanınır.

◾ Medine Savunması'nda gösterdiği olağanüstü başarılar ve Peygamber-i Zişan Efendimiz'e (SAV) olan hürmet ve sevgisi ile tanınan Paşa, aslen Rusçuklu idi.

Dünyanın merkezi: Hicaz

◾ Bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Rusçuk'ta 1868 yılında doğan Paşa'nın tam adı Ömer Fahreddin, soyadı kanunundan sonra ise Ömer Fahreddin Türkkan olmuştur.

93 Harbi ile beraber İstanbul'a göç eden Türkkan ailesi burada farklı bir hayat tasavvuru içine girdi. Ömer Fahreddin, küçük yaşlarda asker olmaya karar verdi.

◾ 1888'de Kara Harp Okulu'nu, 1891'de Erkan-ı Harbiyye'yi bitiren Ömer Fahreddin, kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Çatalca savunması ve Edirne'nin fethinde önemli görevler aldı.

I. Cihan Harbi'nde Musul ve civarında görev alan Paşa, Ermeni ayaklanmalarını bastırdı. Şerif Hüseyin'in etrafındakilerinin isyanı üzerine Cemal Paşa tarafından Hicaz'a atandı.

Medine-i Münevvere'de en çok ziyaret edilen mekanlar

◾ Medine'ye vardığında evvela çevre kontrolü ve elde bulunan imkanların tespitini gerçekleştiren Fahreddin Paşa, Resul-i Ekrem'in (SAV) şehrini müdafaa etmek için gönüllüydü.

◾ İngilizlerden gelen yardımlarla beraber 1916 yılında Hicaz Demiryolu ve telgraf hattına saldırarak isyanı fiilen başlatan Şerif Hüseyin, Fahreddin Paşa'nın fazla direnç göstermesini beklemiyordu.

◾ İsyanın başında Fahreddin Paşa, karakollara gerçekleştirilen saldırıları püskürterek mühim saldırılar gerçekleştirse de askeri rakamlar ve teçhizat olarak asilerden azdı.

15 Temmuz tarihinde Hicaz Kuvve-i Seferiyyesi kumandanı ilan edilen Paşa; Mekke, Cidde ve Taif'in ele geçirilmesi üzerine Medine merkezli bir hat kurdu.

Mekke ve Medine'nin 140 yıllık tasvirleri

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN