Arama

9'uncu yüzyıldan günümüze Müslüman mirası üniversiteler

Geçmişten günümüze, üniversiteler daima ilmin kaynağı ve taşıyıcısı oldular. Temelleri İslam coğrafyalarında atılan üniversiteler, ilahi bir emir olan "ilim öğrenmenin" asırlar boyunca en büyük temsilcileriydiler. Dünya üzerinde ilmin taşıyıcısı olan ilk üniversiteler, 9'uncu yüzyılda Müslümanlar eliyle kuruldular ve bazıları bugün dahi eğitimine devam ediyor.

  • 1
  • 16
İLMİ ÖĞÜTLEYEN DİN: İSLAM
İLMİ ÖĞÜTLEYEN DİN: İSLAM

"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz"
Hadis-i Şerif

  • 2
  • 16
İLİM ÖĞRENMENİN TEMELİNİ İSLAM OLUŞTURUYOR
İLİM ÖĞRENMENİN TEMELİNİ İSLAM OLUŞTURUYOR

Üniversiteye başvuran öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Bu yıl üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti.

Geçtiğimiz çağlarda, ilim öğrenme isteği özellikle Müslümanlarda ilahi bir güçten temelini alıyordu. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu, Resul-i Ekrem'in hadis-i şeriflerle öğütlediği bir konuydu ilim aramak, gözlem yapmak ve düşünmeye teşvik etmek.

Bu özellik, İslam dünyasının dört bir yanında camilerde, mekteplerde, hastanelerde, rasathanelerde ve akademilerde ileri düzeyde derslerin tahsili demekti.

  • 3
  • 16
EN ESKİ ÜNİVERSİTELER MÜSLÜMAN COĞRAFYASINDA
EN ESKİ ÜNİVERSİTELER MÜSLÜMAN COĞRAFYASINDA

Geçmişte İslam coğrafyalarında ilköğrenimini tamamlayan öğrenciler, okula devam ederek Arapça ve şiir, mantık, cebir, biyoloji, tarih, hukuk ya da ilahiyat eğitimi alabiliyorlardı. Bunlara ek olarak, bilimsel akademilere de rastlanıyordu.

Okul ve üniversite eğitimi arasında benzer bazı yönler bulunuyordu. Her iki eğitim de camide ve camilerin bulunduğu, bir yaşam kompleksi olarak tanımlayabileceğimiz külliyelerde başlıyordu.

Arap kültüründe dini uygulama mekânıyla yükseköğrenim mekânı, birbiriyle bir bütündü. Başka kültür ya da dillerde bunun bir örneği bulunmuyor. Camilerle özdeşleşen Müslüman külliyelerinden bazıları, dünyanın en eski üniversiteleri olarak tanınıyor.

  • 4
  • 16
İBNÜ’L HEYSEM VE İBN HALDUN’UN DERS VERDİĞİ ÜNİVERSİTE
İBNÜ’L HEYSEM VE İBN HALDUN’UN DERS VERDİĞİ ÜNİVERSİTE

Bu meşhur üniversitelerden birisi, kuruluşundan bin üç yüz yıl sonra dahi eğitimine devam eden El-Ezher Üniversitesi'dir.

Mısır'da yükseköğrenimin odağı olan El-Ezher, her dönemde en seçkin aydınları kendisine çekmiştir. Bu üniversite, çok eski olması kadar, mezun ettiği önemli kişiliklerle de ünlüdür.

Görmenin nasıl gerçekleştiğini keşfeden İbnü'l Heysem burada uzun süre yaşamış, 14'üncü yüzyılın önde gelen sosyoloğu İbn Haldun burada ders vermiştir.

  • 5
  • 16
BİR KADIN ÂLİMİN YAPTIRDIĞI İLK ÜNİVERSİTE
BİR KADIN ÂLİMİN YAPTIRDIĞI İLK ÜNİVERSİTE

İlimle hemhal olmuş bir başka külliye de Fas'ın Fes şehrindeki Karaviyin'dir.

Bu üniversite, İdrîsîlerin yönetimi döneminde, 841 yılında, dindar bir kadın olan Fatıma El Fihrî tarafından cami olarak yaptırıldı.

İyi eğitim görmüş bir kadın olan Fatıma, başarılı bir işadamı olan babasından büyük bir miras kalması üzerine bu servetin tamamını Fas'taki halkın ihtiyaçlarına uygun bir cami/üniversite yaptırmak için kullanmaya söz verdi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN