Arama

Kitleler Psikolojisi kitabından en etkileyici 15 alıntı

Farklı kültürel ve sosyal değerlere sahip insanların bir olay çerçevesinde bir araya gelmeleri, kitle içerisinde oluşan kolektif bilinç ile hareket etmeleri durumu kitle psikolojisini oluşturur. Gustave Le Bon eserinde kitle psikolojisinin temellerini ve oluşum süreçlerini anlatır. "Ortak ruh", "Ortak bilinç " ve "Bilinçaltı" kitleleri nasıl harekete geçirir? Bireylerde önemsiz duygular kitle içinde nasıl vahşi bir hal alır? Kitle içinde karakterler ve zihinsel kapasite nasıl değişir? Tüm bunlara Kitleler Psikoljisi'nde Le Bon'un başarılı çözümlemeleri ile cevap buluruz…İşte Kitleler Psikoljisi'nden en etkileyici alıntılar…

🔸"Bir ırkın bütün fertleri birbirine benzerler. Bunun nedeni, ırkın ruhunu oluşturan bilinçaltı unsurlardır. Bir ırkın fertlerini birbirinden ayırt ettiren şey, terbiyenin ve az rastlanır genetik özelliklerin eseri olan, bilinçli amillerdir."

(Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon)

Psikoloji ile zihin hakkında bilinmeyenler

🔸 "Zekaları bakımından birbirine hiç benzemeyen insanlar bazı defa aynı içgüdülere aynı hislere sahip olurlar. Meşhur bir matematikçi ile kunduracı arasında entelektüel olarak bir uçurum bulunabilir, fakat karakteristik özellikleri anlamında ve inançları bakımından fark ya hiç yoktur ya da pek azdır."

(Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon)

Psikoloji bilimine dair okumanız gereken 12 kitap

🔸 "Kitleler ne şüphe bilir ne kararsızlık, daima bir kutupta bulunurlar. Duyguları her zaman aşırıdır."

(Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon)

Dünya edebiyatına damga vurmuş 10 psikoloji kitabı

"Kitlelerde hiçbir şey daha önceden düşünülmüş olamaz. O anın etkisi altında birbirine zıt duygu katmanları arasında dolaşır durular. Kasırganın yerden kaldırdığı ve her yöne savurduğu sonra tekrar yere düşürdüğü yapraklara benzerler"

(Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon)

İnsan psikolojisi hakkında ilginç bilgiler

"Kitle halinde bulunan bir fertte imkansızlık duygusu silinir. Tek başına biri bir sarayı ateşe vermeyeceğini, bir mağazayaı yağmalayamayacağını bilir ve böyle bir şeye girişmek aklına gelmez. Fakat bir kitleye ait olunca çoğunluk olma duygsunun kendisine verdiği kudreti anlar."

(Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon)

Kentleşmenin insan psikolojisine etkileri

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN