Arama

Dr. Mustafa Merter'in dilinden Dokuz Yüz Katlı İnsan

İlişkilerin anlamaktan ziyade anlaşılmamak üzerine kurulduğu günümüzde insanlık en çok rahmani kavramlara muhtaç. Bu minvalde Dokuz Yüz Katlı İnsan kitabını kaleme alan Dr. Mustafa Merter, Mevlana'nın "O senin muazzam varlığın, belki dokuz yüz kattır; dibi, kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce âlem, o denizde gark olup gitmiştir!" ifadelerinden hareketle insanın kim olduğunu ve sıkışıp kaldığı dar alandan kurtarmayı eserinde işler. Sizler için Dr. Mustafa Merter'in Dokuz Yüz Katlı İnsan kitabından cümlelerin altını çizdik.

💠

"İnsan statik/durağan bir varoluştan dinamik bir varoluşa geçerse hayatı anlam kazanır."

Dr. Mustafa Merter

💠

"İnsana karşı duyulan bu hınç nereden kaynaklanıyor?"

Dr. Mustafa Merter

💠

"Rahmani ilham ile zulmani ilham arasında aynın yapabilmenin asgari şartı Kur'an ve sünnet-i Resulullah'a (sav) göre yaşanan İslam dinidir. Secde ile doruk noktasına ulaşan "kulluk bilinci" bizlere sürekli kim olduğumuzu hatırlatır, kendi kendine tapmayı, yani spiritüal/manevi narsisizmi önler. Ayrıca tasavvufi eğitim çerçevesinde öğrenci, bağlı olduğu kişinin manevi himayesi altındadır."

Dr. Mustafa Merter

💠

"Tüm dinlerin, insan varoluşu konusunda buluştukları ortak nokta, insanın temel bir "huzursuzluğunun" olduğu ve yüksek değerlerle temas kurarak bu huzursuzluğunu aşmaya çalıştığıdır."

Dr. Mustafa Merter

💠

"Rabbimizin bizlere ezelde verdiği o yüce emanet, o gizli hazine, üflediği Ruh değil midir?

Dr. Mustafa Merter

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN