Arama

İzzettin Hümayi Bey'in ilk kez seslendirilen çocuk şarkıları

Doğal bir ses güzelliğine sahip olan ve mevlithanlığı ile tanınan Türk musikisi muallimi İzzettin Hümayi Bey'in bestelediği çocuk şarkıları 69 yıl sonra ilk defa seslendirildi. Üç binin üzerinde beste yapan günümüze ise yüze yakının ulaştığı bilinen bu musikişinasımızı gelin yakından tanıyalım.

Müzik ve devlet adamlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan İzzettin Hümâyi Bey, tasavvufi besteleri ile tanınıyor. İzzettin Hümâyi Bey'in günümüze ulaşan 100'e yakın bestesi mevcut.

Musikişinas ve devlet adamı İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkıları ilk kez seslendirildi. Müzik ve devlet adamlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan İzzettin Hümâyi Bey, tasavvufi besteleri ile tanınıyor. İzzettin Hümâyi Bey'in günümüze ulaşan 100'e yakın bestesi mevcut. Bu büyük müzik adamının Osmanlı arşivlerindeki çocuk şarkıları, vefatından 69 yıl sonra ilk kez seslendirdi.

Osmanlı'nın çocuk şarkıları...

  • 3
  • 13
İZZETTİN HÜMAYİ BEY KİMDİR?
İZZETTİN HÜMAYİ BEY KİMDİR?

Türk musikisi muallimi, bestekâr ve zâkirbaşı olan İzzettin Hümâyi Bey, İstanbul Fatih'te Nişanca mahallesinde doğdu. Babası Hâfız Ahmed Şemseddin, annesi Kamer Hanım'dır. İlköğreniminden sonra girdiği Hırkaişerif'teki Atay Rüşdiyesi'ni bitirerek Çemberlitaş İdadisinde tahsiline devam etti. Oradan mezun olduktan sonra Dahiliye Nezâreti Mektûbî Kalemi'nde göreve başladı. Bu arada Adliye Nezâreti'nde de çalıştı.

Yirmi yıl kadar Bâbıâli'de görev yaptıktan sonra muallimlik mesleğine geçti. Uzun yıllar Üsküdar, Kabataş, Davutpaşa ve Gelenbevi liseleriyle diğer bazı ortaöğretim kurumlarında çalıştıktan sonra Onaltıncı İlk Mektep mûsiki muallimi iken emekliye ayrıldı. 3 Ekim 1950 tarihinde Fatih'te vefat etti ve Edirnekapı surları dışındaki mezarlığa defnedildi.

Türk musikisi bestekarı ve hocası, İsmail Hakkı Bey.

Zamanın tanınmış musikişinasları arasında yer alan Elçioğlu, özellikle bu alandaki hocalığı ve bestekarlığı ile tanındı. İlk musiki bilgilerini babasından aldı. Eğrikapılı Mehmed Efendi'den ilahi, bahriye imamlarından Hâfız Mehmed Efendi'den Mevlevî ayinleri meşk ettiği gibi diğer bazı hocalardan da Batı musikisi öğrendi. Musikide en çok faydalandığı kişi ise Muallim İsmail Hakkı Bey'dir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN