Arama

Yazma eserler hakkında bilmeniz gereken 20 terim

Ülkelerin en değerli kültür varlıkları arasında yer alan, bilim, sanat ve kültür araştırmalarında en otantik kaynaklardan olan yazmalar, el ile yazılarak meydana getirilmiş eserlerdir. İlk İslam yazmaları, Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i istinsah ettirerek bir nüshasını Medine'ye, diğer nüshalarını da Kûfe, Basra ve Şam'a göndermesiyle başlar. İslamiyet'te ilk yazmalar bu mushaflardır. İslam medeniyetinde ilim, fikir ve sanat faaliyetleri Kur'an merkezli olarak teşekkül etmiş, zamanla bu faaliyetler süratle gelişip geniş bir alana yayılmıştır. Bu alan elbette kendi terminolojisini de oluşturmuştur. İşte yazma eserler hakkında bilmeniz gereken 20 terim...

  • 1
  • 20
AHER (AHAR)
AHER AHAR

Kâğıt terbiyesine verilen isimdir. Nişasta, yumurta akı, nişadır, kitre, zamk-ı Arabi, üstübeç, beyaz şap, balık tutkalı, un, hatmi çiçeği, taze gül yaprağı, pirinç gibi maddelerden, yapılan ve ham kâğıtların terbiyesinde kullanılan sıvı. Bu maddeler tek tek veya karışık olarak kullanılır.

Dilbilim hakkında bilinmesi gereken 20 terim

  • 2
  • 20
ABADİ
ABADİ

Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adıdır. Hint âbâdîsi olarak da adlandırılır. Hindistan'da Devletâbâd şehrinde yapıldığı için bu adı almıştır. Sarımtırak renkli, güzel ve parlak bir kâğıttır. Kur'an ve murakkalarda kullanılır. Dut ağacı elyafından yapılan bu kâğıtların bir zamanlar Avrupa taklitleri görülmüştür.

  • 3
  • 20
ACEM KÖSTEĞİ
ACEM KÖSTEĞİ

Eski yazmalarda kitap dikildikten sonra, dibinde ve iç tarafından, bir kısmı kitaba, bir kısmı da cilde gelmek üzere yapıştırılan, ince tıraş edilmiş deri parçası. Bu şekilde yapılan ciltler çok sağlam olurdu.

İslam ve ibadete dair bilinmesi gereken 30 terim

  • 4
  • 20
AKKASE
AKKASE

Eskiden yazma kitaplarda kullanılacak kâğıtları göze güzel görünmesi için kenarları koyu, yazılacak kısmı açık olmak üzere iki renge boyama usûlü.

  • 5
  • 20
AKLAM-I SİTTE
AKLAM-I SİTTE

İslâm hat sanatında, aynı yazının farklı tarz ve üslûpları mânasında "şeş kalem" diye de adlandırılan altı hat. Bunlar tevkī' ve rikā', muhakkak ve reyhânî, sülüs ve nesih hatlarıdır.

Hijyen hakkında bilmeniz gereken 20 terim

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN