Arama

Dilbilim hakkında bilinmesi gereken 20 terim

Dilbilim, sözlük anlamıyla, dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Dilbilim, dilin yapısı ve işleviyle ilgilenir. Her dilin kendine özgü ses dizgesi, söz varlığı ve dil bilgisi kuralları vardır. Dilbilimin konusu bunları incelemektir. Peki, özellikle son yıllarda psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim, dil öğretimi, antropoloji, bilgisayar bilimi ve yapay zêka konularında sıkça başvurulan bir bilim dalı olan dilbilime ait terimler nelerdir? İşte dilbilim hakkında bilinmesi gereken 20 terim...

  • 1
  • 20
ARTSÜREM
ARTSÜREM

Artsürem: Zaman içinde bir öğenin yerine bir başka öğenin geçmesidir.

  • 2
  • 20
ADBİLİM
ADBİLİM

Adbilim: Bir kavramdan kalkarak, o kavramı karşılayan işaretleri araştırmaya dayanan anlambilimsel incelemeye adbilim denir.

  • 3
  • 20
BİÇEM
BİÇEM

Biçem: Anlatma biçimi, deyiş ya da yapış biçimi.

  • 4
  • 20
DUDAKSILLAŞMA
DUDAKSILLAŞMA

Dudaksıllaşma: Kimi sözcüklerde, türlü nedenlerle, düz ünlülerin yuvarlaklaşması ya da kimi ünsüzlerin dudak ünsüzlerine dönmesi, dudaksıl özelliği kazanma.

  • 5
  • 20
DAMAKSILLAŞMA
DAMAKSILLAŞMA

Damaksıllaşma: Bir sesin eklemlenme bölgesinin artdamaktan öndamağa kayması.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN