Arama

Türkçeden dünya dillerine geçen kelimeler

Asırlardır varlığını sürdüren Türkçe, dünya dillerine 8 bini aşkın kelime armağan etti. Dünya dillerinin söz varlığına Türkçenin verdiği sözlerden en çok bilineni yoğurt olmakla birlikte bacanak, çakal, damga, dolma, düğme, kayık, kazan, köşk, ocak, sarma gibi çok sayıda sözcük başka dillere geçti. İşte Türkçenin dünya dillerine armağan ettiği kelimeler...

  • 1
  • 70
GEREN
GEREN

Türkçedeki geren:

Kopmuş ve kurumuş ağaç dalı, öküzlere yedirilen bir çeşit ot, sürünün serpilerek, dağınık yayılması hali, kuruyunca çatlayan toprak, verimsiz, tuzlu, killi toprak, yağlı ve kaygan toprak, iki dere arasında bulunan düz yer, ovalarda su toplanan çukur yer anlamlarında kullanılır.

Bulgarcada ise geren: Ovalarda su toplanan çukur yer anlamında kullanılır.

  • 2
  • 70
GÜME
GÜME

Türkçedeki güme kelimesi halk ağzında:

1. avcı kulübesi. 2. bostanda yapılan bekçi kulübesi anlamlarında kullanılır.

Bulgarca da ise güme: Avcı kulübesi, yabani ördeklerin avlanıp evcilleştirilmesi anlamlarında kullanılır.

  • 3
  • 70
KANARA
KANARA

Kanara kelimesi halk ağızlarında hayvan satılan ve kesilen yer, mezbaha, et çengeli, kayalık, dik yamaç anlamlarında kullanılır.

Bulgarcada kanara ise kayalık dik yamaç anlamında kullanılır.

  • 4
  • 70
KELEME
KELEME

Türkçedeki keleme kelimesi halk ağızlarında sürülmeden bırakılmış tarla anlamında kullanılır.

Bulgarcada ise keleme: sürülmeden bırakılmış anlamındadır.

  • 5
  • 70
SARIK
SARIK

Türkçedeki sarık kelimesi sarılarak meydana getirilen başlık, kavuk, fes gibi bazı başlıkların üzerine sarılan tülbent anlamlarının yanında yapılarda duvarların köşelerine dikilen ağaç anlamı da bulunur.

Bulgarcada sarık kelimesi yapılarda duvarların köşelerine dikilen ağaç anlamındadır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN