Arama

Okunması gereken Teoman Duralı kitapları

Prof. Dr. Teoman Duralı, ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından biriydi. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlattı ve geniş kitlelere sevdirdi. Felsefe denilince ilk akla gelen isimlerden olan çağımızın önemli mütefekkirlerinden Teoman Duralı'nın okunması gereken kitaplarını derledik.

  • 1
  • 10
Öyle Geçer ki Zaman
Öyle Geçer ki Zaman

🔹 Öyle Geçer ki Zaman, Teoman Duralı'nın yaşamına adeta bir ayna tutuyor. Duralı'nın biyografisini ilmek ilmek kaleme alan bu eser, bugüne dek gezip gördüğü yerler, okuyup araştırdığı konular üzerinden capcanlı ayrıntılar, sarih ve berrak bir zihin örneği sergiliyor.

🔹 Zonguldak'ta geçen çocukluk yıllarından dayısı ile ettikleri muhabbetlere, hiçbir zaman sevemediği okul yıllarından dile olan merakına, Norveç'te kaptanlık hayalinden Kapalıçarşı'da geçen çalışma faslına kadar birçok hikâye ve olayın yanında Duralı'nın kendine özgü üslubuyla Türk siyasetine damgasını vurmuş siyasetçilerle ilgili tespitler ve akademik ortama dair değiniler...

🔹 Ali Değermenci'nin gerçekleştirdiği söyleşi ile kitapseverlerle buluşan Teoman Duralı Kitabı, okuyucusunu bir filozofun yerel ve evrensel dünyanın kültür atlasındaki devriâlemine ortak ediyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın

  • 2
  • 10
Çağdaş-İngiliz Yahudi Küresel Medeniyeti
Çağdaş-İngiliz Yahudi Küresel Medeniyeti

🔹 Tarihte topyekun insanlığa hükmetmiş bir "Büyük Birader" şekliyle hiç karşılaşmadık. Peki bu "Büyük Birader" insanlığı yine Orwell gibi İngiliz olan Aldous Huxley'in son derece iç karartıcı ve kötümserlik aşılayan Cesur Yeni Dünya uçurumuna mı sürüklüyor?

🔹 Teoman Duralı, Çağdaş - İngiliz Yahudi Küresel Medeniyeti eserinde bu soruna ışık tutuyor. Dev sorunların müellifinin İngiliz-Yahudi medeniyeti olduğunu; bunun tasvirini sunup onu teşrih masasına yatıracak olan da İngiliz- ve/ya Yahudi- düşünürü olması gerektiğini savunuyor. Hem George Orwell ile Aldous Huxley'de hem de Karl Marx'ta bu durumun açık belgesini gördüğünü kanıtlıyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın

  • 3
  • 10
Felsefe Bilimin Odağında Metafizik
Felsefe Bilimin Odağında Metafizik

🔹 Hayatımızı dayadığımız, sırtımızı verdiğimiz temel inançlar felsefe bilimde aranmaz, aranmamalıdır. Zirâ felsefe-bilim yaşatmaz; hayati ihtiyaçları karşılamak üzre oluşturulmaz. Sadece merakı tatmine, bilgi edinmeye yöneliktir.

🔹 Teoman Duralı, Felsefe Bilimin Odağında Metafizik adlı eserinde bilginin nereden kaynaklandığını, yapısını ve doğasını; tarihsel çerçevede, derinlemesine ve mukayeseli olarak ele alıyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın

  • 4
  • 10
Omurgasızlaştırılmış Türklük
Omurgasızlaştırılmış Türklük

🔹 Kudreti geçmişteki gücünden kaynaklanıp İslam medeniyeti çerçevesinde serpilip yeşermiş Osmanlı - Türk kimliğini taşıyan bir milletiz. Tarihi kültürümüzün karşılığını hiçbir zaman Orta Çağ Hristıyan ve Batı Avrupa medeniyetlerinde bulmamışız.

🔹 Tarihi Osmanlı Türklüğünün doğal devamı olup Batı Avrupa camiasında yer almayan çağımızın Türklüğü, tekrar manevi değerlere temellenmiş bir adil iktisat düzeni oluşturarak millî toplum devletini meydana getirmek zorundadır.

🔹 Teoman Duralı, Omurgasızlaştırılmış Türklük kitabında bunun yolunun, medeniyetin eğitim-öğretim, siyaset, iktisat ile askerlik cephelerinden giriştiği amansız saldırılara karşı koyma iradesinden geçtiğini savunuyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın

  • 5
  • 10
Aklın Anatomisi
Aklın Anatomisi

🔹 Aklın Anatomisi adlı eserin esasını Kant'ın başyapıtı "Salt Aklın Eleştirisi"ni irdelemek oluşturuyor. Teoman Duralı eserinde Kant'ın hayatını ve felsefesini inceleyip yorumlarken büyük filozofun çığır açıcı paradigmasını ortaya koyuyor.

🔹 Duralı'ya göre; "Kant'ın inşaa olduğu muazzam felsefe yapısı (sistemi), yeni bir çığrın pınardır. İdeolojik yansımaysa bağrında, İngiliz kültürü ile felsefesi çıkışlı hakim Çağdaş küreselleştirilen İngiliz-Yahudininkine seçenek oluşturacak medeniyet tasarısını taşıyacaktır."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN