Arama

Hocaların hocası Fuat Sezgin’in anısına sempozyum

Günde 17 saatini fikir, bilim, bilgi üreterek geçiren, 2019 yılına ismini veren Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen "1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" bugün sona erdi. 3 gün süren sempozyuma, İslam bilim tarihi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar katıldı. Sempozyumda Fuat Sezgin'in mirasının izinde, Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkıları konuşuldu.

Sempozyumun açılışında, Fuat Sezgin'in hayatını anlatan belgesel gösterimi gerçekleşti. Sempozyumda, İslam bilim tarihi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine paha biçilemez çalışmalar yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak ve onun ilmi mirasının izinde, Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkılarını konuşmak üzere bir araya geldi.

"Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu ilk gün etkinlikleri" videosunu izlemek için tıklayınız...

30 Haziran 2018'de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, Sezgin'in İslam medeniyetinde gelişmiş bilimlere ait literatürü konu edinen "Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS)" adlı eseri başta olmak üzere çalışmalarının mahiyeti ve İslam bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı ele alındı.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan sempozyumda, eş zamanlı oturumlarda, İslam bilim tarihi yazıcılığı ve Fuat Sezgin'in katkıları, İslam bilimlerinin gelişimindeki siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler, İslam medeniyetinde geliştirilen bilimsel aletler ve teknoloji ürünleri gibi farklı temalarda Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 100'den fazla bildiri sunuldu.

"Şerif Muhiddin Targan'a ait Uşşak saz semaisi" videosunu izlemek için tıklayınız...

  • 3
  • 23
1. ULUSLARASI PROF. DR. FUAT SEZGİN SEMPOZYUMU
1. ULUSLARASI PROF. DR. FUAT SEZGİN SEMPOZYUMU

Naklî ve aklî/felsefî bilimler bağlamında İslam medeniyetinde ortaya konulan entelektüel ürünler yüzyıllar boyunca insanlığa yol göstermiş olsa da modern Batı medeniyetinin yükselişine paralel olarak hâkim hale gelen Avrupa merkezli ve doğrusal bir tarih anlayışı, İslam medeniyetinin, küresel ölçekte bilimlerin gelişimindeki rolünü, sadece medeniyetler arası intikal ve aktarımdaki katkısıyla ve belli bir tarihî dönemle sınırlandırılmıştır.

"Ümeyye Camisi Güneş Saati" videosunu izlemek için tıklayınız...

Bu hâkim tarih anlayışına yönelik İslam dünyasında geçen yüzyılda görülen savunmacı ve tepkisel tutumlar zamanla daha bilimsel ve nesnel sorgulama ve değerlendirmelere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bilimler tarihi bağlamında bu türden bir değerlendirme yapan isimlerin başında hiç şüphesiz Prof. Dr. Fuat Sezgin gelmektedir. İslam medeniyeti tarihinin başlangıcından itibaren gelişmiş naklî ve aklî bilimlere ait literatürü konu edinen Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS) adlı eseri başta olmak üzere ortaya koyduğu paha biçilmez çalışmalarla Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam bilimleri tarihindeki pek çok yaygın kabulü değiştirecek sonuçlara ulaşarak geriye önemli bir ilmî miras bırakmıştır.

30 Haziran 2018'de aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hem hatırasını yaşatmak hem de ortaya koyduğu göz kamaştırıcı ilmî mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin iş birliğiyle 13-15 Haziran 2019'da İstanbul'da Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun öncelikli konusunu "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilmî mirası" oluşturdu.

  • 5
  • 23
FUAT SEZGİN'İN TIP TARİHİNE KATKILARINDAN BAZILARI
FUAT SEZGİN’İN TIP TARİHİNE KATKILARINDAN BAZILARI

Ahmet Ağırakça

Fikriyat'ın kıymetli yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Fuat Sezgin'in tıp tarihine katkılarından bahsetti.

Fuat Sezgin, İslam medeniyeti tarihine önemli katkılarda bulunan çağdaş düşünür ilim adamlarından biridir. İslam ilimleri ve medeniyeti tarihi üzerine araştırmalar yaparak bilim tarihimizde muazzam bir dönem açtı. İnsanlık medeniyet tarihinin gelişimi İslam âlimlerinin çalışmaları ile gerçekleştiğini hayatı boyunca anlattı ve yazdı. Avrupalı bilim adamlarının duygusal ve ideolojik yaklaşımları hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında yanlış bir İslam medeniyeti algısına yol açmıştır. Böylece Batı medeniyeti karşısında yetersiz bir konuma ve insanlık tarihine çok az katkı yapan İslam medeniyeti algısı ortaya çıkmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN