Arama

Bir dünya tarihi niteliği taşıyan eser: Mukaddime

İbn Haldun, İslam medeniyetinin en parlak döneminin sonlarında yaşamış bir alimdi. Yaşadığı bölgeden Haçlı istilası nedeniyle göç etmek zorunda kalmış; bu coğrafyaların istilalardan ne şekilde etkilendiğini inceleyerek araştırmalarına başlamıştı. Tarih araştırmalarında çığır açan İbn Haldun, "geçmişin yardımıyla bugünü anlamak" kaygısıyla tarihe yönelmişti. İbn Haldun, Batı dünyası için "Tunuslu büyük bilge" Cemil Meriç'e göreyse "kendi semasında tek yıldız"dı. İbn Haldun'un kaleme aldığı, dünyada tarih felsefesinin el kitabı olarak tanınan Mukaddime adlı esere dair bilinmeyenleri derledik.

  • 1
  • 14
UMRAN İLMİNİN TEMEL KİTABI: EL İBER
UMRAN İLMİNİN TEMEL KİTABI: EL İBER

Kuzey Afrika'da 14'üncü yüzyılda dünyaya gelen İbn Haldun, ilk defa kendisinin temellendirdiği "umran ilmi" ve bu ilmin temel kitabı olarak yazdığı el-İber'in girişi olarak düşündüğü şaheseri Mukaddime ile modern dönemlerde gelişecek birçok disiplinin ilk örneğini ortaya çıkardı.

  • 2
  • 14
BİR ‘DÜNYA TARİHİ’ NİTELİĞİ TAŞIYAN ESER
BİR ‘DÜNYA TARİHİ’ NİTELİĞİ TAŞIYAN ESER

İbn Haldun'un bir dünya tarihi niteliği taşıyan bu eseri, önsöz ve giriş mahiyetinde kaleme aldığı ve "Mukaddime" adını verdiği bölümle üç kitaptan oluşan yedi ciltten meydana gelir.

İbn Haldun, girişte tarih ilminin önemine, tarih yazımında takip edilen usullerin araştırılmasına, tarihçilerin düştükleri hatalara, sahip oldukları asılsız kanaatlere ve bunların sebeplerine temas etmiş, tarih ilminin kapsamlı bir tarifini yaparak kendi tarih anlayışını ortaya koymuştur.

İBN HALDUN'A GÖRE BESLENME İBADETİ NASIL ETKİLİYOR? 🍽

  • 3
  • 14
ÖZGÜN BİR İLİM DALI: BEŞERİ UMRAN İLMİ
ÖZGÜN BİR İLİM DALI: BEŞERİ UMRAN İLMİ

"Beşerî umran ilmi" adını verdiği yeni ve özgün bir ilim dalı kurduğunu, kendisinden önce bu alanda hiç kimsenin araştırma yapmadığını ve bu ilmi kurarken kimseden faydalanmadığını belirten İbn Haldun, güttüğü amaç ve buna ulaşmak için izlediği yöntem hakkında da sağlıklı bilgiler verir.

  • 4
  • 14
İSLAM VE DÜŞÜNCE TARİHİNİN EN ÖZGÜN ESERLERİNDEN BİRİ
İSLAM VE DÜŞÜNCE TARİHİNİN EN ÖZGÜN ESERLERİNDEN BİRİ

Bu sebeple araştırmacılar bu girişe ayrı bir değer vermişlerdir. İbn Haldun'un Mukaddime olarak bilinen meşhur eseri El ʿİber'in birinci kitabıyla bu önsöz ve girişten meydana gelir.

İbn Haldun'a haklı bir şöhret kazandıran, İslam ve hatta dünya düşünce tarihinin en özgün eserlerinden biri olan Mukaddime'ye bu adı, İbn Haldun vermemiştir.

İBN HALDUN VE SOSYAL BİLİMLERE DAİR 15 İLGİNÇ BİLGİ

  • 5
  • 14
İLK OLARAK 1700’LERDE BASILDI
İLK OLARAK 1700’LERDE BASILDI

El ʿİber'in altı ana bölüme ayrılan ilk cildi zamanla Mukaddime diye anılır olmuştur. Bu birinci kitap çok defa diğer kitaplardan ayrı olarak istinsah edilmiştir.

Mukaddime ilk olarak Nasr el-Hûrînî tarafından basılmış, Etienne-Marc Quatremère de üç cilt halinde tenkitli neşrini yapmıştır. Eserin daha sonra da birçok baskısı yapılmış ve çeşitli dillere tercüme edilmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN