Arama

20. Yüzyılın en önemli yönetmeni ve filmleri

Satyajit Ray, Hindistan'ın ağdalı sineması içerisinde ayrıksı bir yerde durur ve sinemada ajitasyonu geri planda tutar. Filmlerindeki dramı müzikler aracılığıyla kod oluşturarak yahut oyunculuklar üzerinden sunmayı yeğler.

  • 18
  • 29
20. Yüzyılın en önemli yönetmeni ve filmleri

Yenilmez, Apu'nun gençlik yılları üzerine odaklanırken, Apu'nun annesi Sarbojaya'nın, çalışma hayatına atılması, bitmek bilmez mücadelesi Ray'ın en güçlü kadın karakterlerinden biri olarak dikkat çekmesine de vesile olur.

Hindistan geleneklerine göre ikinci sınıf muamelesi gören kadın, Ray'ın da öncüsü olduğu Hindistan sinemasında güçlü, otoriter, sözünü geçiren, tek başına ayakta kalabilen kadınlara dönüşür.

  • 19
  • 29
20. Yüzyılın en önemli yönetmeni ve filmleri

Filmde Sarbojaya'nın bir dönem hizmetçilik yapması yerleşik kast sistemini eleştirirken, seyirci Hindistan'daki mevcut düzene ilişkin bir yorum getirme, erkeğin öne çıktığı Hindistan anlatısını Ray filmleri üzerinden inceleyerek kadını yeniden konumlandırma imkânı bulur.

  • 20
  • 29
20. Yüzyılın en önemli yönetmeni ve filmleri

APUR SANSAR (APU'NUN DÜNYASI, THE WORLD OF APU – 1959)

Buharlı trenin beraberinde getirdiği bir mutsuzluğu sırtlanır.

Üçlemenin son filminde artık yetişkin bir Apu vardır. Yazma tutkusuyla ve geçmişiyle yoğurduğu gençlik yıllarında evlenen Apu, yine buharlı trenin beraberinde getirdiği bir mutsuzluğu sırtlanır. Ray'ın, üçlemesinin her ayağında kritik noktalara yerleştirdiği tren imgesi, filmlerin yol ve yolculuk temasını da zenginleştirir.

  • 21
  • 29
20. Yüzyılın en önemli yönetmeni ve filmleri

Doğum yaparken eşi Aparna hayatını kaybedince yarım kalan romanını ve şehri terk eden Apu, bu defa seyircisine şehirleşmiş Hindistan panoramaları sunar. Formları değişen kıyafetler, sandalyeler, ilk filmden bu yana artan yatak yükseklikleri dikkat çeker. Ülke bir gelişim gösterirken kent ile köy arasındaki denge de giderek bozulur. Finalde oğluyla ilk kez tanışan Apu, üçlemenin ilk filmi Yol Türküsü'nde kalan çocukluğundan tamamen ayrılır, kendi çocuğuyla birleşir.

  • 22
  • 29
20. Yüzyılın en önemli yönetmeni ve filmleri

JALSAGHAR (MÜZİK ODASI, THE MUSIC ROOM – 1958)

Satyajit Ray'ın dram müzikal türündeki filmi Müzik Odası, güç kaybeden ve maddi anlamda giderek zora giren bir lordu odağına yerleştirir. Roy'un sarayındaki müzik odası, artık geçmişteki ihtişama sahip değildir ancak Roy, hâlâ o zamanların hayaliyle yaşamaktadır. Son parasını da harcama uğruna, son bir kez müzik odasında konser düzenlenmesini ister.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN