Arama

Ümmet birliğini gaye edinen Mısırlı alim Yusuf el Karadavi

Ümmet birliği hususundaki gayretleri ve İslam düşüncesi çalışmaları ile tanınan Mısırlı büyük alim Yusuf el Karadavi 96 yaşında Katar'da vefat etti. Ülkemizde de eserleri, düşünceleri ile yakınen tanınan ve takip edilen Karadavi bilhassa Kudüs meselesine dair gösterdiği hassasiyet ile öne çıkıyordu.

◾ 1926 senesinde Mısır, Garbiye'de dünyaya gelen Yusuf el Karadavi, amcası tarafından büyütüldü. İlme dair hayatının her döneminde büyük bir iştiyakl duyan alim henüz 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti.

◾ Ezher Üniversitesi Usuliddin Fakültesi'nde İslami İlimler eğitimini sürdüren Karadavi, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini de Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Ezher Üniversitesi nedir?

10. Asırda Fatımiler tarafından kurulan üniversite İslami İlimler alanında verdiği eğitim ile meşhurdur.

◾ Hasan el Benna vesilesi ile "İhvanu'l Müslimin" grubuna yakın olan Karadavi bu sebeple pek çok kez siyasi baskıya maruz kaldı ve zaman zaman tutuklandı.

◾ Katar Vakıflar Başkanlığı'nın daveti ile Katar Üniversitesi'ne geçen Karadavi, burada ilmi manada ciddi sorumlulklar aldı. Avrupa'daki Müslümanlar için Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'ni kuran Karadavi, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nde de mühim vazifeler aldı.

Uzmanlık alanları

◾ Yaşamı boyunca ilim halkaları içerisinde kalmaya gayreti içinde olan Karadavi bilhassa fıkıh, hadis, İslam düşüncesi gibi alanlara ömrünü hasreder.

◾ İlmi bir ilmi birikim olmanın yanında hayata dökülen bir pratik uygulama olarak da betimleyen büyük alim, talebelerine hayatı boyunca ilimleri ile amil olmalarını öğütler.

Kültürel mücadelesi

◾ Yusuf el Karadavi değişen ve modernleşen dünya şartları altında Müslümanların kendi kimliklerine yabancılaşmasını yüksek sesle eleştirdi.

◾ İlmi olarak yazdığı eserler, fiili olarak ise konuşmalar ve bölge ziyaretleri ile ümmeti bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çabasında oldu.

Ders aldığı hocalar

Çocukluğundan itibaren uslanmaz bir ilim talebesi olan Yusuf el Karadavi dönemindeki büyük alimlerden ve İslam ilim düşüncesinin önemli isimlerinden çokça faydalanarak ortaya kendi ilmi birikimini çıkardı.

◾ Hasan el Benna

◾ Abdullah Draz

◾ Ebu Gudde

◾ Seyyid Sabık

Tesiri altında kaldıkları

◾ İbn Rüşd

◾ İbn Hazm

◾ İmam Gazali

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN