Arama

Tefekkür nedir, nasıl yapılır? Tefekkürle ilgili ayetler…

Rahman'ın nazargahı olan müminin kalbi, dünyevi kederlerle hastalanmaz. Tam tersine o kalp, Rabbini tefekkür ettiği her an şifa bulur. Rabbimiz bizlerden, 'Kur'an'daki öğütlerin sahibi kimdir' diye düşünmemizi ister. İnsan hayatı ancak iman ve tevhid inancıyla süslenmiş bir ömürle anlam kazanabilir. Peki, tefekkür nedir? Tefekkür nasıl yapılır? Sizler için İslam'da tefekkürle ilgili önemli bilgileri derledik.

  • 1
  • 16
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?

İnsan ve onun yaratılışı, çevresindeki varlıklar, ölüm ve ölüm ötesi hayat… Bütün bunlar ancak iman ve tevhid inancıyla süslenmiş bir ömürle anlam kazanabilir. Bu değerlendirmeyi yapabilen akl-ı selim sahipleri, tevhid uğrunda çekilecek sıkıntıları bir zahmet değil, kendilerinin ebedi menfaati için bir rahmet olarak görür.

  • 2
  • 16
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?

Kur'ân-ı Kerîm'in çeşitli kelimelerle ifade ettiği ve çok sayıda ayette teşvikte bulunduğu düşünme eylemi tefekkür, İslâm kültür tarihindeki entelektüel geleneklere hayat veren ve bu gelenekler içinde çeşitli açıklamaların konusunu teşkil eden insanî bir çabadır.

  • 3
  • 16
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?

Tefekkür, Arapça'da f-k-r kökünden gelir. Lügatte derinliğine düşünmek, fikir yürütmek, üretmek, için çaba sarf etmek manalarındadır. Istılahta ise, ilmin elde ettiği sonuçlardan iman esaslarını takviye edecek deliller bulmak demektir. Arapça'da düşünmeyi ifade eden kelimelerin başında nazar, tefekkür, tedebbür, i'tibâr ve taakkul (akl) gelir. Asıl anlamı "gözle bakmak" olan nazar, "kalp gözüyle bakmak, düşünmek" mânasında kullanıldığı gibi "bir şey hakkında tefekküre dalmak, nazarî araştırmalarda bulunmak" anlamına da gelir. Fikr kökünden türeyen tefekkür de aynı anlamdadır.

  • 4
  • 16
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?

Düşünme, geleceğe değil de geçmişe yönelikse tezekkür adını alır ve "hatırlama, anma" anlamına gelir. Zikir ve tezekkür sözlükte aynı anlamdadır ve "hem lisan ile anma hem de kalp ile hatırlama, akıldan geçirme" demektir.

  • 5
  • 16
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?
Tefekkür nedir, nasıl yapılır?

Burada asıl vurgulanması gereken şey Kur'an'ın, düşünmeye verdiği önemin yanı sıra düşünmenin biçimi, hareket noktaları ve gayesi hakkındaki telkinleridir. İnsanı düşünmeye sevk ve teşvik eden çok sayıda ayete topluca bakıldığında düşünmenin önemli bir kulluk görevi, bir ibadet olduğu sonucuna varılabilir. Düşünmenin konusu ise başta bizâtihi Kur'an'ın mesajı olmak üzere bu mesajın aydınlatıcı ve yol gösterici ışığı altında Allah-âlem, âlem-insan, Allah-insan ilişkisidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN