Arama

Sevban bin Bücdüd kimdir? Sevban bin Bücdüd hayatı…

Sevban bin Bücdüd, kabilesine yapılan bir baskında esir alındıktan sonra köle olarak satılmış; Peygamber Efendimiz tarafından azat edilmiş, isterse ailesine dönebileceği söylenmesine rağmen Resul-i Ekrem'in yanında kalmayı tercih etmişti. Hayatını Peygamberimizin hizmetine adamış, kendisine sevgi ve hürmette titiz davranmış ve bu konudaki saygısızlıklara karşı hassas davranmıştı. Sevban, Peygamberimizden ayrı kalma düşüncesi ile kahrolmuş, Nisa suresinden ayetler ile müjdelenmişti. Peki, Sevban bin Bücdüd kimdir? Sevban bin Bücdüd hayatı…

  • 1
  • 22
SEVBAN BİN BÜCDÜD KİMDİR?
SEVBAN BİN BÜCDÜD KİMDİR?

Sevban bin Bücdüd, Yemen asıllıdır. Himyer kabilesinden olan Sevban bin Bücdüd'ün Mekke ile Yemen arasında yaşayan Serât ahalisinden olduğu, Hakem bin Sa'd bin Himyer soyundan geldiği bilinir.

  • 2
  • 22
PEYGAMBER EFENDİMİZİN YANINDA KALMAYI TERCİH ETTİ
PEYGAMBER EFENDİMİZİN YANINDA KALMAYI TERCİH ETTİ

Kabilesine yapılan bir baskında esir alındıktan sonra Medine'de köle olarak satılan Sevbân'ı Resûl-i Ekrem satın alıp azat etti, ardından isterse ailesine dönebileceğini veya yanında kalabileceğini söyledi.

Sevban, Resûlullah'ın yanında kalmayı tercih etti ve kendini onun hizmetine adadı. Seferlerde de Hz. Peygamber'den ayrılmayan Sevbân bütün gazvelere onunla birlikte katıldı.

  • 4
  • 22
ÖMRÜNÜ PEYGAMBERİMİZİN HİZMETİNE ADADI
ÖMRÜNÜ PEYGAMBERİMİZİN HİZMETİNE ADADI

Ömrünü Peygamber Efendimizin hizmetine adayan Sevban bin Bücdüd, Ona hizmeti her işe tercih etti. Bu davranışı ona yüksek dereceler kazandırdı.

Sevban bin Bücdüd, hizmeti sadece Resulullah Efendimizin yanında bulunmak, onun dünyevi hizmetlerine yardımcı olmaktan ibaret görmezdi. Onun huzurunda bulunmak dahi onun için büyük mutluluktu. Fakat onun dediklerini yapmak, asıl büyük mutluluk ve hizmetti. Sevban, Efendimizin söylediği her sözün kıymetini bildi ve onu ezberledi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN