Arama

Şâtıbî’nin El- İ’tisâm eserinden alıntılar

Endülüs İslam dünyasının önemli düşünürlerinden olan Şâtıbî; akli ve dini ilimlerin birçoğunda kendini yetiştirmiş, Kur'an ve Sünnet'i esas alan bir yöntem izlemiştir. Şâtıbî, İslam'ın temel ilkelerine ulaşarak dini bu çerçevede değerlendirmiştir. Yaşadığı dönemde yaygın olan ibadet ve uygulamaların Kur'an ve sünette aykırı olduğunu açıklamış ve bunları bid'at olarak nitelendirip yanlış uygulamalarla mücadele etmiştir. Bu uğraşın sonucunda bid'atin tehlikelerini ayet ve hadisler ışığında açıkladığı El- İtisam isimli zengin bir eser ortaya koymuştur. El- İ'tisam, on bölümden meydana gelen ve bid'at kavramını, bu tanıma dahil olan şeyleri, bid'at ehlini, onların sebep olduğu tehlikeleri açıklayan bir eserdir. Şâtıbî'nin El- İ'tisâm eserinden önemli alıntıları sizler derledik.

Ufak tefek hataları affetmek ve görmezlikten gelmek şer'î nezaket cümlesindendir çünkü hiçbir kul hata ve kusurdan beri değildir.

İmam Şatibi

Nuri Pakdil'in kaleminden "Derviş Hüneri"

"Ümmetim dalâlet üzerine birleşmez" sözünün anlamı, "Ümmetimin âlimleri dalâlet üzerine birleşmez." demektir.

İmam Şatibi

İnsanlar ancak içlerindeki âlim zannettikleri câhiller tarafından helake sürüklenirler.

İmam Şatibi

Türk şiirinin mistik şairi Asaf Halet Çelebi'nin kaleminden alıntılar

Sünnet, Kur'an'ın açıklayıcısı olarak gelmiştir. Kim sünneti bilmeden Kur'an'la amel etmeye kalkarsa Kur'an'dan da sünnetten de dışarı çıkar.

İmam Şatibi

Kişi bilmediği şeye düşmanlık eder.

İmam Şatibi

Atomik Alışkanlıklar'dan alıntılar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN