Arama

Saff Suresi tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in 61. suresi, Saff suresidir ve 14 ayetten oluşmaktadır. Medine'de nüzul olunmuştur. Sure, adını 4. ayette geçen ve sıra, dizi anlamına gelen saf sözcüğünden alır. Allah'a inananların ve Allah yolunda canlarıyla mallarıyla cihad edenlerin günahlarının bağışlanacağından ve bunların cennete gideceklerinden bahsedilmektedir. İşte, Saff suresi tefsiri, fazileti ve meali...

Saff Suresi 1. Ayet

﴾1﴿ Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azîzdir, hakîmdir.

Saff Suresi 1. Ayet Tefsiri

Tesbîh terimi kısaca, bir yandan şuurlu varlıkların iradî olarak Allah Teâlâ'nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları (tenzih), diğer yandan Tesbîh terimi kısaca, bir yandan şuurlu varlıkların iradî olarak Allah Teâlâ'nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları (tenzih), diğer yandan da evrendeki bütün varlıkların ilâhî yasalara zorunlu olarak boyun eğip O'nun hükümranlığını itiraf etmeleri anlamına gelir.

Tefsirin tamamını okumak için tıklayın

Saff Suresi 2–3. Ayetleri

﴾2﴿ Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?

﴾3﴿ Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.

Saff Suresi 2–3. Ayet Tefsiri

Bu âyetlerle ilgili yorumları önce, "ey iman edenler" şeklindeki hitabın kime yönelik olduğuna ilişkin tercihe göre iki gruba ayırmak gerekir. Kur'an'ın genel kullanımı doğrultusunda burada da müminlere hitap edildiğini kabul edenlere göre âyetlerde, gerçekten iman etmiş olmakla beraber söz ve eylemleri arasında uyumsuzluk bulunan müslümanlara bu hususta bir uyarı yapılmakta yahut müslümana yaraşan tutumun söylenenle yapılan arasındaki tutarlılığına özen göstermek olduğu bildirilmektedir.

Tefsirin tamamını okumak için tıklayın

Saff Suresi 4. Ayet

﴾4﴿ Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN