Arama

Sadreddin Konevi'nin kaleminden Füsusu'l Hikem'in Sırları

Bir eseri açıklamalar ile zenginleştiren şerh ve haşiyeler İslami ilimlerin gelişiminde büyük yer tutar. Bundan dolayı tarih boyunca İslam dünyasında büyük alimlerin kitaplarına, klasik olarak kabul edilen eserlere şerhler be haşiyeler yazılmıştır. Muhyiddin İbn Arabi düşüncesinin en önemli temsilcilerinden olan ve düşünceleri ile İslam kültür dünyasında önemli bir adım olarak kabul edilen Sadreddin Konevi, Füsusu'l-Hikem'in Sırları isimli eserinde İbn Arabi'nin en önemli iki eserinden biri olarak kabul edilen Füsusu'l-Hikem'in ikliminde yürüyor.

💠

"Zâhir olan ulvî âlemin kalbi, güneştir. Onun mahalli, feleklerin kalbidir."

Sadreddin Konevi

💠

"Gerçek nûr, kendisi ile idrâk olunduğu halde, kendisi idrâk olunmayan şeydir."

Sadreddin Konevi

💠

"Hayvani rûhun balık olmasının sebebi, ondaki hayat özelliğinin zayıflığıdır; çünkü balığın akıcı/sail bir nefsi olmadığı gibi, insanın hayvaniyeti de zayıf bir hayat sahibidir, bunun için de, ölümü kabul eder."

Sadreddin Konevi

💠

"Bekâ, rûhların zâtî bir özelliğidir."

Sadreddin Konevi

💠

"Beyt-i ma'mûr, Hakkın nazarının mahalli ve Rabbin müsemmasıdır."

Sadreddin Konevi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN