Arama

Peygamberimizin yeryüzünün en hayırlı beldesine vedası: Hicret

İslam tarihinin en önemli olaylarından biriydi hicret... Müşriklerin zulmünden kurtuluş, özgürlüğe açılan kapıydı... Bu kutlu göç ile İslam'ın yayılması hızlandı ve bir tarihin başlangıcı oldu. Yüce Allah'ın izni ve emri ile başlayan yolculukta, toprağın kör ettiği gözlerden güvercinlere kadar birçok mucize yaşandı. Kutlu kafile, 20 Eylül 622'de menzile vardı. Sizler için hicret esnasında yaşanan olayları derledik.

📌Mekkeli müşriklerin, tahammülü çok güç olan bu zulümleri karşısında, Müslümanlar korunamaz hale gelince hicret için izin istediler.

➡ Verilen izinden sonra müminler, müşriklere hissettirmeden gizlice hicret etmeye başladı. Kimi Habeşistan'a, kimi Medine'ye doğru yola koyuldu.

Leyl suresi dinle

  • 2
  • 20
PEYGAMBERİMİZİ DERİNDEN ÜZEN "HÜZÜN YILI"
PEYGAMBERİMİZİ DERİNDEN ÜZEN HÜZÜN YILI

➡ Peygamber Efendimizi küçük yaşlardan itibaren himaye edip büyüten, her türlü kötülükten korumaya çalışan amcası Ebu Talib, ardından da vefakâr eşi Hz. Hatice aynı yıl içerisinde vefat etti.

📌 Hz. Hatice, her zaman Allah Resulü'ne canı gönülden destek verdi. Öyle ki Resulullah "Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmrân'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir."( Müslim, 69; Tirmizi, 62) buyurdu.

📌 Hira'ya çıktığı zaman Efendimize elleriyle yiyecek taşırdı. Bir gün Cebrail "Yâ Resûlallah! İşte şu uzaktan sana doğru gelen Hatice'dir. Yanında içinde yemek bulunan bir kab var. Yanına geldiği zaman, ona Rabbinden ve benden selâm söyle! Cennette inciden yapılmış bir sarayın kendisine verileceğini müjdele ki, onun içinde ne gürültü patırtı vardır, ne de çalışmak çabalamak." dedi. (Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 71)

Kalem suresi okunuşu ve anlamı

📌 Art arda yaşanan bu acı hadiseler Peygamberimizi derinden üzdü ve bu seneyi "hüzün yılı" olarak isimlendirdi.

Mahzûn Nebî'ye bir teselli

📌 Hüzün üstüne hüzün yaşayan Peygamberimiz, Tâif'teki akrabalarından kendisine kucak açan bir hâmi bulamadı.

➡ Medine'ye gidenlerin ardından, kendisine gelecek hicret emrini ve iznini beklemekteydi.

Tebbet suresi dinle

  • 4
  • 20
MÜŞRİKLERİN HAİN PLANI
MÜŞRİKLERİN HAİN PLANI

📌 Mekke'de; Peygamber Efendimiz, dostu Hz. Ebu Bekir ve kızları kaldı. 9 Eylül 622'de Mekkeli müşrikler, 'Daru'n-Nedve' denilen dernekte hain bir plan yaptı. Her kabileden bir genç tespit ederek Resulullah'a suikast düzenlemeye karar verdiler.

➡ İslam'ın azılı düşmanı Ebu Cehil, sinsi planını "Eğer Muhammed'i her kabileden seçeceğimiz kişilerden oluşturacağımız bir gruba öldürtecek olursak, Hâşimoğulları hiç kimseye kan davası açamaz!" diyerek açıkladı.

➡ Müşrikler böyle tuzak kurmaya çalışırken, Allah da onlar için plan yapmaktaydı. Enfal suresi 30'uncu ayetinde buyrulduğu gibi "Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır."

Bünyamin Topçuoğlu - Enfal 27-30'uncu ayetler

📌 Müşriklerin suikast planı, Cebrail vasıtasıyla Resulullah'a bildirildi. Cebrail (a.s.) gelip: "Sen, geceleri üzerinde yatageldiğin döşeğinde bu gece yatma!" dedi. (İbn İshak, İbn Hişam, c. 2, s. 1 2)

➡ Bu sırada yüce Allah, Peygamber Efendimize (sav) hicret izni ve emrini verdi.

Mehmet Emin Ay'ın sesinden İnşirah suresi...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN