Arama

Peygamberimizin yeryüzünün en hayırlı beldesine vedası: Hicret

İslam tarihinin en önemli olaylarından biri olan Hicret; imanın ikrarı, kulluğun izharı ve ahlakın ihyasıydı. Gece vakti kimseler görmeden, duymadan gerçekleşmişti. Gece oldu mu hicret yolundaydı ashab-ı kiram... Kureyşliler şaşkındı, korkuyorlardı. Ya güçlenip, geri gelirlerse? Müşriklerin zulmünden kurtuluş, özgürlüğe açılan kapıydı çünkü Hicret... İslam dininin güçlenmesini, daha geniş kitlelere yayılmasını, siyasi ve idari manada yenilikleri beraberinde getirdi. Bu kutlu göç, tarihin başlangıcı oldu.

Necip Fazıl'ın dediği gibi; "Bir ömür sürüyoruz; nereye varsak hicret..."

📌Mekkeli müşriklerin, tahammülü çok güç olan zulümleri karşısında, Müslümanlar korunamaz hale gelince hicret için izin istediler.

➡ Verilen izinden sonra müminler, müşriklere hissettirmeden gizlice hicret etmeye başladı. Kimi Habeşistan'a, kimi Medine'ye doğru yola koyuldu.

Leyl suresi dinle

  • 2
  • 20
PEYGAMBERİMİZİ DERİNDEN ÜZEN "HÜZÜN YILI"
PEYGAMBERİMİZİ DERİNDEN ÜZEN HÜZÜN YILI

➡ Peygamber Efendimizi küçük yaşlardan itibaren himaye edip büyüten, her türlü kötülükten korumaya çalışan amcası Ebu Talib, ardından da vefakâr eşi Hz. Hatice aynı yıl içerisinde vefat etti.

📌 Hz. Hatice, her zaman Allah Resulü'ne canı gönülden destek verdi. Öyle ki Resulullah "Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmrân'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir."( Müslim, 69; Tirmizi, 62) buyurdu.

📌 Hira'ya çıktığı zaman Efendimize elleriyle yiyecek taşırdı. Bir gün Cebrail "Yâ Resûlallah! İşte şu uzaktan sana doğru gelen Hatice'dir. Yanında içinde yemek bulunan bir kab var. Yanına geldiği zaman, ona Rabbinden ve benden selâm söyle! Cennette inciden yapılmış bir sarayın kendisine verileceğini müjdele ki, onun içinde ne gürültü patırtı vardır, ne de çalışmak çabalamak." dedi. (Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 71)

Kalem suresi okunuşu ve anlamı

📌 Art arda yaşanan bu acı hadiseler Peygamberimizi derinden üzdü ve bu seneyi "hüzün yılı" olarak isimlendirdi.

Mahzûn Nebî'ye bir teselli

📌 Hüzün üstüne hüzün yaşayan Peygamberimiz, Tâif'teki akrabalarından kendisine kucak açan bir hâmi bulamadı.

➡ Medine'ye gidenlerin ardından, kendisine gelecek hicret emrini ve iznini beklemekteydi.

Tebbet suresi dinle

  • 3
  • 20
MÜŞRİKLERİN HAİN PLANI
MÜŞRİKLERİN HAİN PLANI

📌 Mekke'de; Peygamber Efendimiz, dostu Hz. Ebu Bekir ve kızları kaldı. 9 Eylül 622'de Mekkeli müşrikler, 'Daru'n-Nedve' denilen dernekte hain bir plan yaptı. Her kabileden bir genç tespit ederek Resulullah'a suikast düzenlemeye karar verdiler.

➡ İslam'ın azılı düşmanı Ebu Cehil, sinsi planını "Eğer Muhammed'i her kabileden seçeceğimiz kişilerden oluşturacağımız bir gruba öldürtecek olursak, Hâşimoğulları hiç kimseye kan davası açamaz!" diyerek açıkladı.

➡ Müşrikler böyle tuzak kurmaya çalışırken, Allah da onlar için plan yapmaktaydı. Enfal suresi 30'uncu ayetinde buyrulduğu gibi "Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır."

Bünyamin Topçuoğlu - Enfal 27-30'uncu ayetler

📌 Müşriklerin suikast planı, Cebrail vasıtasıyla Resulullah'a bildirildi. Cebrail (a.s.) gelip: "Sen, geceleri üzerinde yatageldiğin döşeğinde bu gece yatma!" dedi. (İbn İshak, İbn Hişam, c. 2, s. 1 2)

➡ Bu sırada yüce Allah, Peygamber Efendimize (sav) hicret izni ve emrini verdi.

Mehmet Emin Ay'ın sesinden İnşirah suresi...

  • 4
  • 20
HİCRET İÇİN YAPILAN PLAN
HİCRET İÇİN YAPILAN PLAN

📌 Allah Resulü (sav), Hz. Ebu Bekir'in evine her gün, sabah veya akşam vakitlerinde uğrardı. Fakat hicret emrini aldığında, öğle vakti sıcağında, âdeti olmadığı bir saatte, başını sararak sahabenin evine vardı.

➡ Hz. Peygamberin geldiği haber verilince Hz. Ebu Bekir, kendisini heyecanla karşıladı ve "Vallahi, Resûlullah bu saatte hiç gelmezdi. Bu gelişinde mutlaka bir iş var." dedi.

➡ Allah Resulü, minderin üzerine oturduktan sonra Hz. Ebu Bekir'e hicret izni geldiğinin haberini verdi. Efendimizin sadık dostu, "Senin refakatin ile şereflenecek miyim, ya Resûlallah?" diye sorup müspet cevap alınca sevinçten ağladı. Hz. Aişe (ra) bu anı şöyle anlattı:

"O güne kadar, bir insanın sevincinden böylesine ağladığını görmemiştim."

Hazreti Muhammed'in yakın dostu: Hazreti Ebubekir

📌 Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir'e uzun yola dayanıklı develer satın alması talebiyle bir miktar para verdi. Plan gereği, gece yarısından sonra Mekke'den ayrılacaklar, düşmanı yanıltmak için Medine'nin tam aksi istikametinde yer alan Sevr Dağı'ndaki mağarada üç gün geçireceklerdi.

➡ Yol kılavuzluğu konusunda tecrübeli bir isim olan Abdullah b. Ureykıt ile anlaşılacak ve üçüncü günün sabahında Sevr Dağı eteğinde buluşularak Medine'ye doğru yol alınacaktı.

Hicretten çıkarılacak dersler

  • 5
  • 20
HZ. ALİ'YE VERİLEN ÖNEMLİ VAZİFE
HZ. ALİ’YE VERİLEN ÖNEMLİ VAZİFE

📌 Nebiyy-i Ekrem (sav) evine döndüğünde yeğeni Hz. Ali'ye birtakım vazifeler verdi. "Yatağımda bu gece yat uyu! Şu yeşil, geniş aba hırkamı da üzerine ört! Korkma! Sana hiçbir zarar erişmeyecektir." dedi. Ayrıca Hz. Ali'ye, kendisine teslim edilen emanetleri sahiplerine verinceye kadar da Mekke'de kalmasını istedi.

Hz. Ali ne zaman, nasıl öldü?

📌 İslam'ın azılı düşmanları, her kabileden seçilmiş eli kılıçlı iki yüze yakın kişiyle Peygamber Efendimizin evinin önünde toplandılar. İçlerinde Ebû Cehil, Ebû Leheb ve Ümeyye bin Halef gibi müşrikler vardı.

➡ İçeride uyuyan kişinin Efendimiz olduğunu düşünerek sabaha kadar dışarı çıkmasını beklediler. Çünkü Arap adetlerine göre bir adamı evinin içinde katletmek en adi korkaklıklardan biriydi.

➡ Fakat bu sırada Resûl-i Ekrem, mübarek ellerine bir avuç toprak alarak müşriklerin üzerine serpti ve Yasin suresinin ilk 10 ayetini okuyarak aralarından geçip gitti. Yüce Allah, onların gözlerine bir set çekti ve içlerinden hiçbiri Allah Resulü'nü göremedi.

Yasin suresinin fazileti

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN