Arama

Peygamber Efendimizin sünnetine uyma ile ilgili hadisler

Müslümanlar, İslam'ı iki ana kaynakttan öğrenir. Bunlar hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in çağlara ışık tutan sünnetleridir. Peygamberimizin örnek hayatı, sahih sünneti ve hadisleri olmadan Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmek mümkün değildir. Öyle ki Peygamber Efendimiz 'Veda Hutbesi'nde Müslümanlara şöyle buyurdu: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." Sizler için Riyâzü's Sâlihin'den sünnet ve adaba uymak ile ilgili hadisleri derledik.

Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin...

(Haşr, 59/7)

KİMLERİN DUASI KABUL OLMAZ?

O, nefis arzusu ile konuşmuyor. O (Kur'an,) ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

(Necm, 53/3-4)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUALARI

De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...

(Âl-i İmrân, 3/31)

PEYGAMBERLERİN KUR'AN'DA GEÇEN DUALARI

And olsun, Allah'ın Resûlü'nde sizin için; Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı uman kimseler için güzel bir örnek vardır...

(Ahzâb, 33/21)

HAYATINIZA REHBERLİK EDECEK 40 HADİS

Hayır! Rabbine and olsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.

(Nisâ, 4/65)

'FİKRİYAT E-KİTAP'TAN RİYÂZÜ'S SÂLİHİN'İ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN