Arama

Peygamber Efendimizin duaları

Dua, Müslümanlar için ümit etmek; kulluğun idraki, dünyadaki garipliğin itirafıdır. De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." ayetine binaen de Müslümanlar duaya yönelirler. Peygamber Efendimiz, dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî pek çok konuda Allah'a dua etmiştir. Peki, Peygamberimiz nasıl dua ederdi?

"Allah'ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."

(Ebû Dâvûd, "Edeb", 110; Tirmizî, "Deavât", 13; İbn Mâce, "Dua", 14)

"Allah'ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin."

(Müslim, "Salât", 222)

"Allah'ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım."

(Müslim, "Zikir", 96)

Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım."

(Ebû Davud, "Sâlat", 367)

"Allah'ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırm; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım."

(Buhârî, "Deavât", 40; Ebû Dâvûd, "Vitr", 32¸ Nesâî, "İstiâze", 7, 8, 25)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN