Arama

Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde neler öğütledi?

Peygamber Efendimizin (sav) Medine'ye hicretinin 10. yılında yapmış olduğu ilk ve son haccı, Veda Haccı olarak adlandırıldı. Efendimiz (sav), Arafat Vadisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa hitap etti. Resulullah'ın (sav) Arafat'ta verdiği Veda Hutbesi, İslam dininin özetini teşkil eder.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 15
VEDA HUTBESİ NEDİR?
VEDA HUTBESİ NEDİR?

📌Peygamber Efendimizin (sav) Medine'ye hicretinin 10. yılında (632) yapmış olduğu ilk ve son haccı Veda Haccı olarak adlandırıldı. O (sav), bu haccı esnasında Arafat başta olmak üzere değişik zamanlarda Müslümanlara hitap etti. Bu konuşmalar daha sonra Veda Hutbesi başlığı altında toplandı. Hz. Peygamber (sav) Arafat Vadisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa hitap etti.

💠 Allah Resulü (sav) bu haccın insanlığa ilahi mesajı ulaştıracağı son haccı olacağını biliyordu ve onlarla vedalaşıyordu.

💠Resulullah'ın (sav) Veda Hutbesi, İslam'ın özetidir. Burada Cahiliye devrinin bütün kötü gelenekleri yıkıldığına ve insanların temel haklarına dikkat çekilir.

💠Peygamber Efendimiz (sav), emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnete sarıldıkları müddetçe insanların sapıklığa düşmeyeceklerini müjdeler.

💠Hz. Peygamber'in (sav) Veda Hutbesi, insanlığa vasiyeti ve güvenli bir geleceğin teminatıdır. Gelin, bu hutbede Peygamber Efendimizin (sav) insanlara neleri öğütlediğine yakından bakalım👇

  • 2
  • 15
ALLAH’A İTAAT
ALLAH’A İTAAT

"Allah'a hamd olsun. O'nu över, O'na şükrederiz. O'ndan medet umarız. O'ndan bağışlanma dileriz, tövbe ederek O'na itaate yöneliriz. Nefislerimizin kötülük telkinlerinden ve kötü ameller işlemesinden Allah'a sığınırız. Allah kime doğruyu gösterirse, kimse onu hak yoldan uzaklaştıramaz. Kimin de hak yoldan uzaklaşmasına özgürlük tanırsa, kimse ona doğruyu gösteremez. Tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, ilahlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmadığını kabul ve tasdik ederim. Muhammed'in O'nun kulu ve Rasûlü olduğunu kabul ve tasdik ederim"

💠

"Ey Allah'ın kulları, size Allah'a sığınmanızı, emirlerine yapışmanızı, günahlardan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar, O'na itaati tavsiye ederim."

💠

"Mücahidin kim olduğunu size söyleyeyim mi? Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişidir."

📌İslam'ı Allah'a itaat etmek, O'nun emrettiklerini yapmak ve yasakladıklarından kaçınmak, Hz. Muhammed'in (sav) din adına bildirmiş olduğu bütün tebliğleri kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek yaşamak şeklinde tanımlayabiliriz. Veda Hutbesi'nde de İslam'ın en temel prensiplerinden olan Allah'a itaat farklı tekrarlanarak birçok kez öğütlenir.

📌Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde Allah'a gerektiği gibi kulluk edilmesi, O'na boyun eğilmesi emredilir.

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü'l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." (Nisâ suresi, 59. ayet)

(x) Nisâ suresi, 59. ayetin tefsiri

(x) Nisâ suresi, 59. ayetin mealii

(x) Fikriyat podcastlerden Nisâ suresi 59. ayeti okumak için tıklayın

➡ Peygamberimiz (sav) zaman zaman geceleri kalkar ve ibadet ederdi. Uzunca bir süre huşu içerisinde kıyamda dururdu. Gözyaşları eşliğinde secdeye kapanırdı. Gönülden Allah'a yakarışta bulunurdu. Onun bu haline gıptayla şahit olan Hz. Aişe (ra), "Ya Resûlallah! Rabbin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı hâlde niçin bu kadar ibadet ediyorsun?" diye sordu. Allah Resûlü (sav), değerli eşinin bu sorusuna şu cevabı verdi: "Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı Ey Aişe? (x) (Müslim, Sıfâtü'l-münâfikîn, 81; İbn Hıbban, Sahih, II, 36.)

  • 4
  • 15
EMANETE RİAYET ETMEK
EMANETE RİAYET ETMEK

"Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, bu emaneti sahibine versin. Size hediye verene hediye ile karşılık verin."

💠

📌 Peygamber Efendimiz (sav) emanet konusuna çok ehemmiyet gösterirdi. Öyle ki "Muhammedü'l-emîn" lakabıyla bilinirdi.

📌Müslümanın özelliklerinden biridir emin, güvenilir olmak. Bundan dolayı da vefatından önce Müslümanlara bir kez daha emanete riayet etme konusunda öğütte bulundu.

📌Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların emanete riayet etmeleriyle ilgili olarak şöyle buyurulur:

"Ehl-i Kitap'tan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen onu sana noksansız öder; içlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar "Ümmîlere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur" derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler." (Âl-i İmrân suresi, 75. ayet)

(x) Âl-i İmrân suresi, 75. ayet tefsiri

(x) Âl-i İmrân suresi 75. ayet meali

(x) Fikriyat podcastlerden Âl-i İmrân suresi 75. ayeti okumak için tıklayın

📌Emanete riayet etmek, toplum içerisindeki ilişkiyi, birlik ve beraberliği büyük ölçüde etkiler. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar." (x) (Buharî, İman 24, I, 14; Müslim, İman 106. I,.78 ; Ebu Davud, Sünnet 16. V, 64)

📌Birine korunması için bırakılan mal gibi Allah'ın müminden yerine getirmesini istediği ibadetler de birer emanettir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN