Arama

Nureddin Zengi'nin rüyası

İslam tarihinin en mümtaz hükümdarlarından olan Nureddin Mahmud Zengi, Evliya Çelebi'nin rivayetiyle bir gece rüyasında Resulullah Efendimizi (SAV) gördü. Bu rüya üzerine hızla Medine'ye giden Zengi, böylece Papa'nın kurduğu kirli oyunu bozdu. Medine'ye yerleşen ve üç sene boyunca tünel kazan Papa'nın yirmi fedaisinin amacı Resul-i Ekrem'in (SAV) naaşını kaçırmaktı. Nureddin Zengi rüyasında ne görmüştü?

1118 - 1174 yılları arasında yaşayan Nureddin Mahmud Zengi, İslam tarihinde mühim bir yere sahip olan müstesna bir kişilikti. Öyle ki ünlü tarihçi İbnü'l Esir, fazilet sırasında Hulefa-i Raşidin ve Ömer b. Abdulaziz'in ardından Nureddin Zengi'yi zikreder.

İbnü'l Esir kimdir?

1160 - 1233 tarihleri arasında yaşayan, tarihçi ve muhaddis olan İbnü'l Esir kaleme aldığı "el Kamil"
adlı eseriyle Orta Çağ'ın en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul görür.

◾ Babası İmamüddin Zengi'nin vefatı üzerine Halep'e hakim olan Nureddin, hükümdarlığını zamanla Haçlılarla mücadele eden, eğitim kurumlarıyla donanmış, adaletle yönetilen bir sosyal devlet kimliğine kavuşturdu.

*(İbnü'l Esir, el Kamil)

ZAHİD BİR YÖNETİCİ

Haçlılarla olan mücadelesiyle öne çıkan Nureddin Zengi; savaşçı yönü, adaletli yönetimi ve İslam dinine sıkı sıkıya sarılması ile bilinen örnek bir devlet adamıydı. Geceleri zikre kalktığı bilinen Zengi aynı zamanda hadis ve fıkıh ilimlerine de düşkündü.

◾ Salt bir devlet adamlığından uzak bir portre çizen Zengi; idealleri, mücadeleciliği, adalete olan düşkünlüğü, zahidane kişiliği, ileri görüşlülüğü gibi yönleriyle çağdaşı olan yöneticilerden ayrıldı.

MASİVAYI TERK ETMEK: ZÜHD

ÜÇ İDEAL

Haçlı devletçiklerini ortadan kaldırmak, İstanbul'u fethetmek ve Fatımiliği yok etmek gibi üç ulvi amacı hedef belleyen Zengi, amaçlarının hepsine ulaşamasa da önemli ölçüde ilerleme kaydetti.

Haçlıları bastıran ve Kudüs'ün fethine zemin hazırlayan Zengi, ona bağlı Selahaddin Eyyubi'nin Fatimileri tarihten silmesine de ön ayak oldu. Eyyubi'nin fetihten sonra Mescid-i Aksa'ya yerleştirdiği ahşap minberi Zengi yaptırmıştı.

SELAHADDİN MİNBERİ'Nİ KÜLE ÇEVİREN O YANGIN

https://www.instagram.com/p/Cu4N5qtNl6m/

EĞİTİM SEFERBERİ

◾ Gerçek manada bir eğitim seferberi olan Nureddin Zengi hükmettiği bölgelerde ciddi eğitim veren medreseler açarak eğitimi tabana yaymayı amaçladı.

Dımaşk, Balebek, Halep, Urfa ve Humus'ta açtığı medreselerin uzun soluklu olabilmeleri için vakıflar kuran Zengi, bu yönüyle de geleceğe yönelik bir yatırım yaptı. Ayrıca Zengi bu yönü ile Nizamülmülk döneminden sonra en çok eğitim kurumu açan kişi oldu.

PEYGAMBERİMİZİN FEYİZLİ VE BEREKETLİ 'RAHLE-İ TEDRİS'İ

SOSYAL BİR DEVLET ADAMI

Nureddin Zengi dönemi İslam tarihinin sosyal devlet anlayışı açısından da en zengin devirlerinden birisi oldu. Sultan bilhassa yetim çocuklar ve dul kadınlar başta olmak üzere muhtaç durumdaki kimselere yardım etti.

◾ Açılan okullarla çocukların eğitimini önemseyen ve tahsil hayatını tabana yayma gayreti içinde olan Zengi, kurduğu kurumlarla çabalarını kalıcı hale getirmeye çalıştı.

İSLAM'IN YETİMLERE VERDİĞİ ÖNEM

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN