Arama

Müslümanları karşı karşıya getiren muharebe: Sıffin Savaşı

Hz. Osman'ın şehit edilmesi üzerine Müslümanlar arasında artan fitne hareketleri sonucu İslam dünyasında kutuplaşma başlamış; bu durum savaşa kadar giderek Cemel Vakası yaşanmıştı. Suriye valisi Muaviye'nin çeşitli bahanelerle Hz. Ali'ye biat etmemesi üzerine ikinci iç savaş olan Sıffin Savaşı gerçekleşti. Hicret'in 37. yılında gerçekleşen bu savaşta, Peygamberimizin "Ammar'ı isyancı bir topluluk öldürecek" mealindeki hadisi akıllara gelmişti…

  • 1
  • 15
SIFFÎN SAVAŞI NEDEN GERÇEKLEŞTİ?
SIFFÎN SAVAŞI NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

Hz. Ali'nin Suriye valiliğine tayin ettiği Sehl bin Huneyf'in Suriye'ye girişini engelleyen eski vali Muâviye bin Ebû Süfyân, Hz. Osman'ın Dımaşk'a gönderilen kanlı gömleğini caminin minberine astırıp halktan onun kanını dava etmek için biat aldı.

Hz. Ali'nin kendisini itaate davet etmek için gönderdiği elçiyi cevapsız olarak geri döndürdü ve Hz. Osman'ın katillerinin öldürülmesi dışında hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdi.

  • 2
  • 15
İLK OLARAK CEMEL VAKASI MEYDANA GELDİ
İLK OLARAK CEMEL VAKASI MEYDANA GELDİ

Ancak bu sırada Osman'ın katillerini cezalandırmak isteyen Hz. Âişe, Zübeyr bin Avvâm ve Talha bin Ubeydullah'ın öncülük ettiği grup ortaya çıkınca önce onlarla uğraşmak zorunda kaldı.

Müslümanları karşı karşıya getiren olay: Cemel Vakası

  • 3
  • 15
MUAVİYE HZ. ALİ’YE BİAT ETMEYİ REDDEDİYORDU
MUAVİYE HZ. ALİ’YE BİAT ETMEYİ REDDEDİYORDU

Muâviye elçiyi 3-4 ay oyaladıktan sonra yine red cevabı verdi, ayrıca Hz. Ali'yi isyancıların suç ortağı olmakla itham edip Osman'ın kanını dava edeceğini tekrarladı.

Kûfe'ye dönen Cerîr bin Abdullah, Hz. Ali'ye Suriye halkının Muâviye ile birlikte savaşa hazır olduğunu anlattı. Muâviye bir süre sonra Hz. Ali'ye bir mektup göndererek Osman'ın katilleri kendisine teslim edilirse biat edeceğini, aksi takdirde savaşacağını bildirdi.

  • 4
  • 15
SAVAŞ KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİ
SAVAŞ KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİ

Savaşın kaçınılmaz hale geldiğini gören Hz. Ali Mısır, Kûfe ve Basra valilerine haber gönderip hazırlanmalarını emretti. Muâviye, Hz. Ali'nin yola çıktığını öğrenince 657'de ordusuyla birlikte Irak istikametinde yürüdü.

Rakkalılara kurdurduğu köprü vasıtasıyla Fırat nehrini geçen Hz. Ali, iki tarafın öncü birliklerinin karşı karşıya geldiğini öğrenince Eşter'i yardıma gönderdi. Öncü birliklerine ulaştığında kumandayı üstlenmesini, çatışmayı çıkaran taraf olmamasını, ancak düşmanı yakından takip etmesini emretti.

  • 5
  • 15
HZ. ALİ’NİN ORDUSUNA SU ALMAK İÇİN İZİN VERİLMEDİ
HZ. ALİ’NİN ORDUSUNA SU ALMAK İÇİN İZİN VERİLMEDİ

Daha önce gelen Muâviye kuvvetleri, ordugâh olarak Roma devrinden kalan tarihî şehrin harabeleri civarında geniş bir düzlüğü seçip Fırat'a ulaşan tek yolu tutmuştu.

Hz. Ali ordusunun su almasına izin verilmemesi üzerine başlayan çatışmalar Hz. Ali taraftarlarının üstünlüğüyle sona erdi.

Hulefa-yi Raşidin dönemindeki karışıklıklar ve iç savaşlar

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN