Arama

Müslümanları karşı karşıya getiren olay: Cemel Vakası

Hz. Osman'ın şehit edilmesi üzerine Müslümanlar arasındaki fitne hareketleri artmış, İslam dünyasında kutuplaşma başlamış ve bu durum savaşa kadar gitmişti. Dördüncü halife Hz. Ali, sadece Medine'de biat almış; şehre hâkim olan ve "Osman'ı hepimiz öldürdük" diyen isyancı toplulukla hemen başa çıkamamış, katillerini cezalandıramamıştı. Hac görevi için Mekke'de bulunan Hz. Ayşe'nin de Hz. Osman'ın mazlum olarak öldürüldüğü yolundaki konuşması, olayları hararetlendirmişti. Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında cereyan eden savaş, Cemel Vakası olarak tarihe geçti.

  • 1
  • 13
MÜSLÜMANLARI SAVAŞA KADAR GÖTÜREN FİTNE
MÜSLÜMANLARI SAVAŞA KADAR GÖTÜREN FİTNE

Üçüncü halife Hz. Osman'ın isyancılar tarafından şehit edilmesi üzerine Medine'de bulunan ashap, Ali bin Ebû Tâlib'i halifeliğe getirdi. Hz. Ali'yi bekleyen en önemli mesele Hz. Osman'ın katillerini bulup cezalandırmaktı.

Ancak ortada belirli bir katil yerine, "Osman'ı hepimiz öldürdük" diyen bir isyancı topluluk mevcuttu ve şehre hâkim olan bu âsilerle hemen başa çıkılamayacağı açıktı.

  • 2
  • 13
HZ. ALİ’YE MEDİNE’DE BİAT EDİLMİŞTİ
HZ. ALİ’YE MEDİNE’DE BİAT EDİLMİŞTİ

Halife, biata yanaşmadıkları için Hz. Osman tarafından tayin edilen valilerin bir kısmını değiştirme kararı almış, bunu öğrenen Talha bin Ubeydullah Basra, Zübeyr bin Avvâm da Kûfe valiliğini istemiş, ancak onların bu isteği kabul edilmemişti.

Bunun üzerine Talha ile Zübeyr halifeden umre için Medine'den ayrılma izni istemişler, bu izin de dört ay sonra verilmişti.

  • 3
  • 13
HZ. AYŞE MEKKE’DE HALKA HİTABEN BİR KONUŞMA YAPTI
HZ. AYŞE MEKKE’DE HALKA HİTABEN BİR KONUŞMA YAPTI

Haccını tamamlayarak Medine'ye dönmek üzere yola çıkan, fakat Hz. Osman'ın şehit edilip yerine Hz. Ali'nin halife seçildiğini öğrenen Hz. Ayşe geri döndü ve Mekke'de halka hitaben Hz. Osman'ın mazlum olarak öldürüldüğü yolundaki meşhur konuşmasını yaptı.

Bu arada Hz. Osman'ın ölümünden Hz. Ayşe'yi sorumlu tutanlar olmuşsa da Hz. Ayşe ileri sürülen iddiaları reddederek bu hususta herhangi bir kusurunun bulunmadığını ısrarla belirtmiştir.

Hulefa-yi Raşidin dönemindeki karışıklıklar ve iç savaşlar

  • 4
  • 13
MEKKE’YE GELEREK HZ. AYŞE’NİN ETRAFINDA TOPLANDILAR
MEKKE’YE GELEREK HZ. AYŞE’NİN ETRAFINDA TOPLANDILAR

Umre için yola çıkan Talha ile Zübeyr de Mekke'ye gidip Hz. Ayşe'nin safında yer aldılar. Mekke'de "Hz. Osman'ın kanını talep için" Hz. Ayşe'nin önderliğinde oluşan topluluk, uzun müzakerelerden sonra Medine'ye giderek isyancılara karşı çıkmak yerine Hz. Osman'ın Basra valisi Abdullah bin Âmir'in ısrarı üzerine Basra'ya gitmeye karar vermişlerdi.

O sırada Mekke'de bulunan Hz. Peygamber'in diğer zevcelerinden Hafsa bint Ömer de Hz. Ayşe ile birlikte Basra'ya gitmek istediyse de kardeşi Abdullah buna engel oldu. Resûl-i Ekrem'in Mekke'de bulunan diğer zevceleri ise Zâtüırk mevkiine kadar gittiler ve Hz. Ayşe'yi ağlayarak uğurladılar. Daha sonraları o gün "ağlama günü" (yevmü'n-nahîb) diye anılmıştır.

  • 5
  • 13
HZ. AYŞE SAVAŞTAN NEDEN VAZGEÇMEK İSTEDİ?
HZ. AYŞE SAVAŞTAN NEDEN VAZGEÇMEK İSTEDİ?

Önce Zâtüırk, sonra da Merrüzzahrân'da, zaferin kazanılması durumunda halifenin kim olacağı tartışılmaya başlandı. Talha, Zübeyr veya Osman'ın oğullarından birinin halife olması gerektiği yolundaki tartışmalar sürerken Hz. Osman'ın Kûfe valisi Saîd bin Âs hilâfetin Abdümenâf (Ümeyye) oğullarından alınamayacağını, dolayısıyla Hz. Osman'ın oğullarından birinin halife olması gerektiğini ileri sürerek taraftarlarıyla birlikte topluluktan ayrıldı, Mugîre bin Şu'be de ona katıldı.

Böylece Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr yaklaşık 1000 kişilik bir kuvvetle Basra önlerine ulaşabildiler. Yolda köpek havlamaları duyan Hz. Ayşe nerede olduklarını sormuş, Hav'eb suyu civarında bulunduklarını öğrenince Hz. Peygamber'in zevcelerine hitaben, "Acaba hanginize Hav'eb köpekleri havlayacak?" dediğini hatırlamış ve onun bu hareketi tasvip etmediğine kani olarak yola devam etmekten vazgeçtiğini söylemişti.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN