Arama

Mürselat Suresi tefsiri ve meali

Allah Teala'nın varlığı, birliği, kudreti, melekler, kıyamet günü öldükten sonra dirilme, ahiret hayatı ve orada müminler için hazırlanmış olan nimetler, günahkarlara verilecek cezalar ve gayb alemi gibi inanç konularının merkeze alındığı Mürselat Suresi 50 ayettir ve mushaf sıralamasında yetmiş yedinci suredir. Adını ilk ayetteki gönderilenler anlamına gelen "elMürselat" kelimesinden alan Mürselat Suresi'nin tefsirini hazırladık.

﴾1﴿ Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere;

﴾2﴿ Fırtına olup esenlere;

﴾3﴿ Yaydıkça yayanlara;

﴾4﴿ (Hak ile bâtılı) birbirinden iyice ayıranlara;

﴾5-6﴿ Mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere;

Mürselât Suresi 1-6 Ayetler

Mürselât Suresi 1-6 Ayetler Tefsiri

İlk üç âyette üzerlerine yemin edilerek muhatapların dikkatleri çekilen şeyler bazı tefsircilere göre rüzgâr, fırtına, bulut gibi tabiat olaylarıdır (bk. Zâriyât 51/1-4). Diğer tefsircilere göre ise daha sonraki üç âyette olduğu gibi bunlarla da Cebrâil, melekler, vahiy ve kitap kastedilmiştir. Melekler, vahyi getirirken rüzgârlar gibi esmişler, yeryüzünde Allah'ın dinini yaymışlar, getirdikleri vahiy sayesinde inkârcılık ve cehalet yüzünden ölü hale gelen ruhlar dirilmiş, hak ile bâtıl birbirinden ayrılmış, insanların tövbe edip arınmaları sağlanmıştır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

﴾7﴿ Ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.

﴾8﴿ Yıldızların ışığı söndürüldüğünde;

﴾9﴿ Gök yarıldığında;

﴾10﴿ Dağlar sökülüp savrulduğunda;

﴾11﴿ Peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde;

﴾12﴿ Bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir?

﴾13﴿ Ayırım gününe.

﴾14﴿ Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin?

﴾15﴿ Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!

Mürselât Suresi 7-15. Ayetler

Mürselât Suresi 7-15. Ayetler Tefsiri

Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek kozmik çöküşü (meselâ bk. İbrâhim 14/18; Tâhâ 20/105; Müzzemmil 73/14) özetleyen açıklamaların ardından 11-13. âyetler, Allah Teâlâ'nın peygamberlerle ümmetleri arasında dünyada yaşanmış olan olumlu veya olumsuz ilişki hakkındaki nihaî sorgu, yargı ve kararını vereceği zamanı ifade eder ki bu zaman da kıyamet ve âhiret günüdür. Nitekim başka bir âyette de Allah'ın o gün peygamberleri toplayıp onların tebliğ ve davetlerine insanların nasıl cevap verdiklerinin sorulacağı haber verilmiştir (Mâide 5/109).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

﴾16﴿ Öncekileri helâk etmedik mi?

﴾17﴿ Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız.

﴾18﴿ İşte biz suçlulara böyle yaparız.

﴾19﴿ Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!

Mürselât Suresi 16-19. Ayetler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN