Arama

Muhyiddin İbn Arabi'nin Siyasetnamesi Tedbirat-ı İlahiyye

Anadolu'nun kurucu isimlerinden Muhyiddin İbn Arabi'nin siyasetnamesi olarak bilinen Tedbirat-ı İlahiyye, Fütuhat-ı Mekkiyye ve Fususü'l-Hikem yönünden ele alınması gereken bir eserdir. Aristo'nun "sırru'l esrar" isimli eserini ikmal etmek ve ahlak kısmını eklemek için yazılan kitap, kişinin nefsini terbiye etmesinden bahseder. Muhyiddin İbn Arabi'nin Siyasetnamesi, Tedbirat-ı İlahiyye kitabından önemli noktaların altını çizdik.

💠

"Bilmelisin ki Hak, birlik kendisine mahsus kalsın diye âlemi çift [olarak] yaratmayı murat etti."

İbn Arabi

💠

"Değerli dostum! Nefsini dünyadan ve onun kirlerinden uzak tut, dünyayı kendine ve sana uyanlara hizmetçi eyle…"

İbn Arabi

💠

"Hz. Peygamber'in peygamberliği kesinleşip akıllıların zihinlerinde onun -kendi arzusundan değil- Allah'tan aktardığı [inancı] yerleştiğinde nasıl da boyunduruk altına girmiş ve Hz. Peygamber'in [hükmüne] teslim olmuşlardı."

İbn Arabi

💠

Halifenin küçük âlemdeki [insan] karşılığı ve bâtınî yorumu, beden mülkünde ruhun halife yapılmasıdır.

İbn Arabi

💠

"Ruhun cevher olmadığını iddia edenlerin delili, cevherlerin benzerliğidir. Herhangi bir cevher ruh olsaydı bütün cevherlerin de ruh olması gerekirdi."

İbn Arabi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN