Arama

Matematik ilmine yön veren 10 Müslüman alim

Bin yıl önce Avrupalılar, sayısal alanda ilerleme kaydetmeden önce, İslam uygarlığındaki bilim adamları matematiksel bilgilere ulaşıyor ve matematiğin kapsamını geliştiriyorlardı. İslam alimleri, Isaac Newton, Evangelista Torricelli, Galileo Galilei gibi önemli bilim insanlarına ilham kaynağı oldu. İşte matematik alanına yön veren 10 Müslüman alim…

  • 18
  • 19

◾ Harezmi'nin matematiğe en önemli katkısı, bir sayı olarak "0"ı ve bir bilinmeyen olarak "x"i kullanan ilk bilim insanı olmasıdır. Harezmi, matematikte 0 ve x'i kullanan ilk bilim insanıdır.

◾ Harezmi'nin yazdığı eser (Algoritmi de numero Indorum) Batı dünyasında da kabul görmüş ve 12. yüzyıldan sonra giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

  • 19
  • 19
EBU'L KASIM EL MACRİTİ
EBU’L KASIM EL MACRİTİ

Ebu'l Kasım El Macriti kimdir?

◾ Matematik ve astronomi konusunda Endülüs'ün en seçkin bilginlerinden olan ve Endülüs'ün Öklid'i (Euclides) diye anılan Mecrîtî bu düzeye, Doğu İslâm ülkelelerine yaptığı bir seyahat sırasında eline geçen eserler üzerindeki çalışmaları sonucunda ulaştı.

Endülüs'teki astronomi ve matematik ancak onun çalışmaları sayesinde müstakil birer ilim dalı haline gelmiştir.

◾ Mecrîtî Mağrib'in ilmî geleneğinde kendinden sonraki bilginleri ciddi biçimde etkileyen bir otorite olarak kabul edilmiştir; onun bu etkileyici otoritesi Batı için de geçerlidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN